Керівництво

Декан
кандидат психологічних наук, професор
Надія Петрівна Крейдун
Тел.: 707-51-37
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 445

Заст. декана з навчальної роботи
кандидат психологічних наук, доцент
Олена Анатоліївна Невоєнна
Тел.: 707-55-99
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 440

Заступник декана з наукової роботи
кандидат психологічних наук, доцент
Любов Миколаївна Яворовська
Тел.: 707-51-28
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 444

Заст. декана з виховної роботи
старший викладач
Світлана Германівна Яновська
Тел.: 707-56-32
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 441

Зав. каф. прикладної психології
доктор психологічних наук, доцент
Кряж Ірина Володимирівна
Тел.: 707-50-76
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 404

474 В.о. зав. каф. педагогіки
кандидат педагогічних наук, доцент
Жукова Оксана Анатоліївна
Тел.: 707-51-78
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 612

546556Зав. каф. загальної психології
доктор психологічних наук, доцент
Олефір Валерій Олександрович
Тел.: 707-51-53
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 453

1414 Зав. каф. психологічного консультуванні і психотерапії, голова Спец.ради Д 64.051.08
доктор психологічних наук, професор
Олександр Суренович Кочарян
Тел.: 707-50-88
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 402

41141 Учений секретар вченої ради факультету
кандидат психологiчних наук
Зотова Лілія Миколаївна
Тел.: 707-51-70
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 416

Учений секретар Спец. ради Д 64.051.08
кандидат психологiчних наук, доцент
Наталiя Вiкторiвна Барінова
Тел.: 707-50-88
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 406

Голова профбюро факультету
старший викладач
Манойло Ірина Семенівна
Тел.: 707-51-78
Адреса: пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 612

СПИСОК
членів вченої ради факультету психології

 1. КРЕЙДУН Надія Петрівна – к.психол.н., доцент, професор кафедри прикладної психології, декан  (голова вченої ради факультету психології);
 2. ЯВОРОВСЬКА Любов Миколаївна – к.психол.н., доцент, доцент кафедри загальної психології, заступник декана з наукової роботи (заступник голови вченої ради);
 3. ЗОТОВА Лілія Миколаївна - ст. викладач кафедри прикладної психології
 4. МОРОЗ Юліана Олександрівна – голова Профбюро студентів, студентка групи ПС-33;
 5. ГІМАЄВА Юлія Азгатівна – к.психол.н., доцент, доцент кафедри загальної психології;
 6. ЖУКОВА Оксана Анатоліївна – к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки;
 7. ЗЮЗЮКІНА Валерія Валеріївна – голова студентської ради факультету психології, студентка гр.ПС-51;
 8. ІВАНОВА Олена Феліксівна – д.психол.н., професор кафедри загальної психології;
 9. КОЧАРЯН Ігор Олександрович – к.психол.н., доцент кафедри загальної психології;
 10. КОЧАРЯН Олександр Суренович – д.психол.н., професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії;
 11. КРЯЖ Ірина Володимирівна – д.психол.н., доцент, завідувач кафедри прикладної психології;
 12. ЛУЦЕНКО Олена Львівна – к.психол.н., доцент, доцент кафедри прикладної психології;
 13.  МАНОЙЛО Ірина Семенівна – ст.викладач кафедри педагогіки, голова профспілки факультету психології;
 14.  БАЛИЦЬКА Анастасія Романівна– голова правління СНТ, студентка гр.ПС-32;
 15.  НЕВОЄННА Олена Анатоліївна – к.психол.н., доцент, доцент кафедри загальної психології, заступник декана з навчальної роботи;
 16. ПАВЛЕНКО Ганна Володимирівна – аспірант кафедри прикладної психології;
 17. СОРОКА Анатолій Володимирович - к.психол.н., доцент, доцент кафедри прикладної психології;
 18. ФРОЛОВА Євгенія Валеріївна – к.психол.н., доцент, доцент кафедри психологічного консультування і психотерапії;
ЯНОВСЬКА Світлана Германівна – ст.викладач кафедри прикладної психології, заступник декана з виховної роботи.

 

 


 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua