Кафедра психологічного консультування і психотерапії

 

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

 

 

Завідувач кафедри

Кочарян О.С.

д.психол.н.,проф.

 

Професорсько-викладацький склад:

Шестопалова Л.Ф.

д.психол.н., проф.

Федосєєв В.А.

доцент., к.мед. н.

Жидко М.Є.

к.психол.н., доц.

Фролова Є.В.

к.психол.н., доц.

Лісеная А.М.

ст.викладач

Терещенко Н.М.

к.психол.н., доц.

42Харченко А.О.

Викладач

 

 

Нові актуальні запити суспільства, а саме психологічна допомога та супровід в різних ланках людського буття та кризових станах (особистість, сім’я, бізнес, психологічне та соматичне здоров’я тощо), призвели до необхідності створення у 2006 році кафедри психологічного консультування і психотерапії. Важливим є те, що ці запити не могли бути задоволені традиційними методами, що склалися в педагогіці та медицині. Кафедра, що створена на факультеті психології, є однією з перших спроб розширити сферу практичного застосування психології в академічній освіті та науці України.
Кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Олександр Суренович Кочарян, засновник наукового напрямку «статево-рольова психологія», що належить до психології статі. В цьому напрямку розглядаються особливості формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та фемінінних якостей, які надають можливість самореалізації та прояву активності особистості.
Професором О. С. Кочаряном розроблено процесуальну модель клієнт-центрованої психотерапії, яку викладено в підручнику для вищих навчальних закладів «Психотерапія. Психологічні моделі» (видавництво «Питер»), монографії «Психотерапія як невербальна практика». Він є автором понад 200 наукових праць, 5 монографій та навчальних посібників. Під його керівництвом успішно захищено 27 кандидатських дисертацій. Професор О. С. Кочарян пройшов курс навчальної програми з клієнт-центрованої психотерапії і консультування Інтернаціонального інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) і Центру крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів і психіатрів країн Центральної і Східної Європи (Братислава, Прага), є психотерапевтом Єдиного Реєстру психотерапевтів Європи (ЄАП), голова модальності з клієнт-центрованої психотерапії Професійної психотерапевтичної ліги (ППЛ), сертифікований супервізор.
Співробітниками кафедри вивчаються теоретичні та практичні статево - рольової психології, проблеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психокорекції; клієнт-центрованої психотерапії (професор О. С. Кочарян, доцент Є. В. Фролова, доцент Н. М. Терещенко, доцент І. О. Кочарян, доцент Жидко М.Є.,), психосексології та психології тілесності (професор О. С. Кочарян, доцент Н. М. Терещенко), психології соматичних хворих та розладів адаптації (професор Л. Ф. Шестопалова), психотерапії дітей та підлітків, дитячої психоневрології (доцент В. А.Федосєєв), психологія материнство(Лучанінова Н.В.), психологія переживання (Кочарян О.С., Лісеная А.М.).
Визнаним фахівцем у галузі медичної психології в Україні та за її межами є доктор психологічних наук, професор Л. Ф. Шестопалова. Вона є лауреатом державної премії Україні в галузі науки і техніки, автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, 8 монографій та навчальних посібників, під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Професор Л. Ф. Шестопалова очолює відділ медичної психології ДУ «Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України».
На кафедрі працюють фахівці у галузі психологічного консультування і психотерапії, тренери Всеукраїнського інституту клієнт-центрованної та експірієнтальної психотерапії, який має статус колективного члену Всесвітньої асоціації людино-центрованої та експірієнтальної психотерапії (World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling). (професор О. С. Кочарян, кандидат психологічних наук Н. М. Терещенко, кандидат психологічних наук, доцент М. Є. Жидко, кандидат психологічних наук І. О. Кочарян).   Викладачі кафедри мають  статус офіційних викладачів, терапевтів та супервізорів Професійної Психотерапевтичної Ліги  (ППЛ). У практичному плані викладачі кафедри надають допомогу проблемним та кризовим сім’ям, особам з розладами адаптації, соматичним хворим, в тому числі і тяжко хворим, дітям та їх батькам у вирішенні численних проблем, емоційно залежним особам. На кафедрі є сертифіковані спеціалісти у галузі: поліграфних досліджень (детекція брехні), перинатальної психології (психології плода та новонародженого), психокорекції особистостей з особливими потребами. Співробітники кафедри мають досвід у сфері психологічного супроводу бізнесу (кадровий менеджмент, бізнес консультування, бізнес-тренінги, коучинг тощо).
Кафедра забезпечує викладання понад 15 дисциплін, серед яких: «Основи психотерапії», «Методи психокорекції та психотерапії», «Основи сексології», «Психологія соматичних хворих», «Основи неврозології та психіатрії» тощо.
На кафедрі працюють одинадцять фахівців, два з яких – доктори наук, професори та сім кандидатів наук, доценти.
Кафедра активно залучає до наукової роботи студентів. Студентські наукові роботи, які виконано під керівництвом співробітників кафедри неодноразово перемагали у конкурсах університетського та республіканського рівнів. При кафедрі працює секція студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», у рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, виступи провідних фахівців, проводиться науково-дослідна робота в рамках наукових тем кафедри.

Також в рамках кафедри існує Харківський клуб практичної психології. Мета клубу - створення єдиного простору для професійного спілкування та розвитку студентів та аспірантів психологічних спеціальностей, початківців і практикуючих психологів Харкова.

Рейтинг науково-педагогічних працівників
кафедри психологічного консультування і психотерапії
за 2016-2017 навчальний рік

П.І.Б.

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Посадовий оклад

S
балів

Рейтинговий показник

Кочарян Олександр Суренович

Завідувач кафедри, професор,
д. психол. н.

1,0

195,55

195,55

Шестопалова Людмила Федорівна

професор,
д. психол. н.,
професор

0,15

21,65

43,3

Фролова Євгенія Валеріївна

доцент,
к.психол.н.

1,0

91,35

91,35

Терещенко Надія Миколаївна

доцент,
к.психол.н., доцент

0,6

75

100

Жидко Максим Євгенович

доцент,к.психол.н.,
доцент

0,25

12,5

25

Федосєєв Віталій Альфредович

доцент,
к.психол.н., доцент

0,2

14,45

28,9

Лісеная Алла Михайлівна

ст. викладач

0,6

32,55

43,4

Доценко Олександра Юріївна

викладач

0,25

25,65

51,3

Харченко Андрій Олександрович

викладач

1,0

72,85

72,85

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua