Кафедра прикладної психології

 

777

Склад кафедри

Завідувач кафедри:

4555Кряж І.В.

Доктор психологічних наук, доцент

 

Професорсько-викладацький склад:

Крейдун Н.П.

Кандидат психологічних наук, професор

132Павленко В.М.

Кандидат психологічних наук, доцент

456Сорока А.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

785Луценко О.Л.

Кандидат психологічних наук, доцент

768Москаленко В.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

4353Барінова Н.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

Яновська С.Г.

Старший викладач

Зотова Л.М.

Старший викладач

Гуляєва О.В.

Старший викладач

Зімовіна Т.Є.

Кандидат психологічних наук, cтарший викладач

423Пуертас Д.М.

Кандидат психологічних наук, cтарший викладач

423Павленко Г.В.

Викладач

Милославська О.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

 

Кафедра прикладної психології відкрилася у Харківському університеті у 1992 році у зв’язку з розширенням сфер психологічної практики та зростом соціального попиту на кваліфіковані психологічні кадри. Прикладна психологія орієнтована на розв’язання конкретних психологічних проблем у різних сферах життєдіяльності сучасного динамічного суспільства: міжособистісні, етнічні, політичні, юридичні відносини; екологічний простір та кризові ситуації, соціальна робота; сучасне виробництво, менеджмент та маркетинг тощо.
З моменту заснування до 2008 р. кафедру очолював доктор психологічних наук, професор О. М. Лактіонов.
Олександр Миколайович Лактіонов (1946 –2008 рр.) – видатний фахівець в галузі психодіагностики та політичної психології, він перший у радянський та вітчизняній психології здійснив теоретичне та експериментальне дослідження структури індивідуального досвіду та розробив власну загальнопсихологічну теорію досвіду людини. Основні положення його теорії викладено у монографії «Координаты индивидуального опыта». Вагомим внеском у розвиток вітчизняної політичної психології стали проведені під керівництвом О. М. Лактіонова дослідження іміджу політичного лідеру, психології політичного суб’єкта та політичної еліти, електоральної психології. Професор О. М. Лактіонов став засновником та першим деканом  факультету психології (2000-2008 рр.), був членом Нью-Йоркської Академії наук (з 1998 р.), займав посаду віце-президента Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України (2001–2008 рр.), очолював роботу спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій (2002-2008 рр.).

 

Науково-педагогічний склад.

На кафедрі прикладної психології працюють 16 висококваліфікованих спеціалістів, із них — 2 доктори психологічних наук, 11 кандидатів психологічних наук. З 2013 р. завідує кафедрою доктор психологічних наук Ірина Володимирівна Кряж.

Кафедра забезпечує викладання понад 25 навчальних дисциплін на факультеті психології, серед яких:

«Вступ до спеціальності»,
«Загальна психологія»,
«Соціальна психологія»,
«Екологічна психологія», «Психологія соціальної роботи», «Психологія здоров’я», «Психодіагностика»,
Етнопсихологія»,
«Кризова психологія»,

«Еволюційна психологія», «Патопсихологія»,
«Юридична психологія»,
«Практична психологія у маркетингу та рекламі»,  
«Психологія прийняття рішень»,
«Тренінг соціально-психологічних якостей медіатора» та інші дісциплини.

 

Основні напрямки досліджень та викладання

Стрижневим напрямом наукової роботи кафедри є проблема психологічного здоров’я та благополуччя особистості в контексті викликів сучасності: соціальних, політичніх, екологічних, економічних тощо. Ця проблематика розробляється в площині: психології екозбереження, психології соціальної роботи та кризової психології, психодіагностики, етнопсихології та політичної психології, юридичної та пенітенціарної психології, еволюційної психології, психології соціальних груп тощо.
Викладачами кафедри отримано біля 15 міжнародних дослідницьких грантів, серед яких Грант Центрально-Європейського університету на дослідження «Вивчення етнонаціональних уявлень в Україні та їх вплив на міжнаціональні відношення», Грант Фонду Сороса на дослідження «Розвиток екологічних уявлень в процесі міжособистої взаємодії (на прикладі екологічних ігор)», Грант Фонду МакАртурів на дослідження «Майбутнє в уявленнях мешканців східної та західної України: фактор стабільності чи показник напруги?», Грант Національної ради США з східно-європейських досліджень на дослідження «Пам’ять, історія та ідентичність у колишньому Радянському Союзі», гранти INTAS, TEMPUS тощо.

 

Контактна інформація:
e-mail: psy_applied@karazin.ua

тел. 707-51-70

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua