Жукова Оксана Анатоліївна

Бібліометричні профілі: Google Scholar ORCID Research Gate

 

Доктор педагогічних наук,
Доцент
Зав.каф.педагогіки факультету психології,
Факультет психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Контакти:
E-mail: edu.pedagogika@gmail.com
Адреса: 6, майдан Свободи, Харків, Україна, 61022
Teл.: +38 (057) 707-51-78

Досвід роботи:

 • з 2003 – доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2016 – 2020 – в.о. зав. каф. педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2021 – зав. каф. педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Освіта:

 • історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін (1996);
 • кандидат педагогічних наук (2001), назва теми: «Соціалізація особистості в системі просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської»;
 • доктор педагогічних наук (2020), назва теми «Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій».

Сфери наукових інтересів:

 • дидактика вищої школи;
 • інновації у педагогічній науці;
 • використання педагогічних технологій в освітньому процесі;
 • формування ключових компетентностей;
 • формування м'яких навичок у здобувачів освіти.

Головні курси:

 • Основи педагогіки;
 • Педагогіка;
 • Педагогіка вищої школи.
 • Методика викладання дисциплін у вищій школі
Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації
Підготувала 3 кандидатів педагогічних наук:

1. 2013 – Потапова Н. В. «Педагогічні умови активізації самостійної діяльності майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання» (13.00.09 – теорія навчання, диплом ДК 016218 від 10 жовтня 2013 р.);
2. 2013 – Бєлоліпцева О. В. «Підготовка соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» (13.00.05 – соціальна педагогіка, диплом ДК 020142 від 14 лютого 2014 р.);
3. 2020 – Вигранка Т. В. «Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти» (13.00.09 – теорія навчання, диплом ДК 056540 від 26 лютого 2020 р.);

Організаційна робота: організаційна робота у ХНУ імені Каразіна на посаді в. о. зав. каф. педагогіки та зав.каф. педагогіки;

 • керівник НДР кафедри педагогіки «Сучасні технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому просторі закладів вищої освіти» 0117U004837, 01.17 – 12.21;
 • член редакційної колегії фахового видання з педагогіки «Наукові записки кафедри педагогіки».
 

Головні публікації:

 • Жукова О. А. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів класичних університетів засобами ігрових технологій: монографія. Харків: Видавництво «Мітра», 2019. 593 с.
 • Жукова О. А. Ігрові технології: інноваційно-методичний аспект професійної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. Випуск 27 (37) / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 46–51.
 • Жукова О. А. Особенности применения игровых технологий на разных этапах профессионализации индивида. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: Херсонський державний університет, 2017. Вип. LXXІX, Т. 1. С. 225–235.
 • Жукова О. А. Методологічні підходи до проблеми формування соціальної компетентності студентів класичних університетів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. Випуск 31 (41) / ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 7–12.
 • Жукова О.А. Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. Слов’янськ: Дон облІППО, ДонНУ, 2018. № 4. С. 86–97.
 • Жукова О.А. Реалізація дидактичної технології формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій. Педагогічний альманах: збірник наукових праць.Херсон: КВНЗ«Херсонська академія неперервної освіти», 2019. № 42. С. 94–103.
 • Жукова О.А., Косогова А. Є. Розвиток soft skills в учнів загальноосвітніх шкіл у процесі позакласної роботи через вирішення математичних задач у форматі гри. Наукові записки кафедри педагогіки. Вип.47. С. 21-32. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-47-03.
 •  Жукова О.А. (2021). Умови формування міжкультурної компетентності у студентів-музикантів з Китаю у закладах вищої освіти України.  ПЕДАГОГІЧНИЙАЛЬМАНАХ, (48), 75-84. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.211
 • Azhazha M., Zhukova O., Peliova J., Shkrabiuk V. Conceptual Grounds For Administering Education Process In Modern World.Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. Вип. 48. C. 101-108. DOI: https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-12

 

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9724-9598
ProfileGoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NGc7fywAAAAJ&hl=uk
Профиль Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Zhukova2

Додаткова інформація:
1) Курси, що викладаються англійською мовою -
2) Any English related education, working or visiting experience -
3) Любая английская публикация или исследовательские программы и т.д.:

  • Zhukova O. The use new technologies in high school education as a condition for the modernization of the educational and economic systems. Modernization of economic systems: looking to the future (meslf-2015): Collection of scientific papers. Praha: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2015. Рр. 254–257.
  • Zhukovа O. A. Use of new technologies as educational background emergence of viable national system of higher education in Ukraine. Pedagogika. NaukoweWyszukaj:Zbiór raportów naukowych. Zbiór artykułów naukowych (Warszawa, 30.10.2015 - 31.10. 2015).Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. Str. 9–12.
  • Zhukovа O. A. Analysing the results of the experimental work on the formation of social competences of humanities faculties students of classical universities using game technologies. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. Слов’янськ: Дон облІППО, ДонНУ, 2018. № 3. С. 93–99.
  • Zhukova O. A. Key Social Competencies As The Basis Of The Effective Activity Of Individuals. Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності: матеріали всеукр. наук.-метод.конф. (мХарків, 19-20 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 66–70.
  • Zhukova O. A. Game Technologies as a condition of the personal development of future specialists. World Science. June 2018. № 6 (34), Vol. 7. P. 16–18.
  • Zhukova O. A. Social competence: the components and the functions. Web of Scholar. September 2018. № 9 (27). Р. 22–29.
  • Zhukova O., Mandragelya V, Janužis G. Development Of Soft Skills Of Students As Future Teachers In Conditions Of Crisis In Society. Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. Рр.151 – 157.
  • Zhukova O.A. Developing communication skills of students of humanitarian and natural specialties as soft skill in the process of training. International scientific and practical conference «Сurrent trends and factors in the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and the EU countrses»: conference proceedings, September 25-26, 2020. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Р.2. S. 27-31. DOI htpps:// doi. org/ 10.30525/978-9934-588-80-8-2.6
  • Zhukova О, Stoianova V., Semenenko O. (2020). Usage of Gamification Method in the Learning Process of Higher Education. InternationalJournalofEducationandScience, 3(4), 33. DOI: 10.26697/ijes.2020.4.17
  • Zhukova О. Activity Of A Higher School Teacher On Forming Soft Skills For Students Of Humanitarian And Natural Specialties: Functions And Requirements. Scientific Journal Of Polonia University. 39 (2020) 2. Рр. 229–241. DOI https://doi.org/10.23856/3931
  • Zhukova, O., Ivanenko, L., Mandragelya, V., & Janužis, G. (2021). Challenges of online-education: what society expects from teachers. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 522-532. doi:https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6285 (WoS)
  • Berezka, S., Panasenko, E., Zhukova, O., Radchuk, H., Sobolyeva, S., & Raievska, Y. (2021). Neuropsychological Peculiarities of Studying Future Psychologists’ Emot ional Intelligence. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience12(2), 38-52. https://doi.org/10.18662/brain/12.2/190 (WoS)
  • Zhukova, О., Kvalenko, O., Khil, O., Ovsiankina, L. (2021). Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation. REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. Vol. 11, No. 3, рр.1059-1078. DOI: https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995 (WoS)
  • Zhukova О. (2021). Games Dynamics: Characteristic Of Components And Peculiarities Of Their Use In The Process Of The Creation Of Digital Games By The Tutor And Students. InterConf, (63), 35-40. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.06.2021.04

   

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net