Рибалко Людмила Сергіївна

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Людмилою  Сергіївною захищені дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки на тему «Організація самоконтролю школярів»  (Харків, 1995) та  дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя»  (Харків, 2008).
Отримала наукове звання професора у 2011 році.
Досліджує  такі теми, як:
Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя.
Педагогічні засади застосування автоматизованої системи в умовах кредитно-модульного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів.
Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного профілю.
Формування організаторських здібностей курсантів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу системи МВС України.
Формування міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі на засадах гендерного підходу.
Підготувала кандидатів педагогічних наук.

 

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net