Павленко Валентина Миколаївна

Бібліометричні профілі: Google Scholar ORCID Research Gate

 

   

 

Доцент, доцент кафедри прикладної психології
Освіта:
ХДУ ім..Горького, відділення психології : 1973-1978;


Тема дисертації – «Розлади самооцінки і цільової структури діяльності у хворих на невроз та психопатію», Москва, МДУ ім.Ломоносова, дата захисту - 06.06.1986, науковий керівник – Братусь Б.С. 

Викладання:
Етнопсихологія; патопсихологія; клінічна психодіагностика

Галузь наукових інтересів:
Культурно-історична психологія, етнопсихологія, соціальна психологія, клінічна психологія, психологія релігії .

Участь у наукових проектах, грантах,  програмах обміну (вибірково):
1. «Єврейська еміграція: мотивація, бар'єри, трансформація ідентичності» - грант ІВС,1996 (індивідуальний проект);
2. «Пам'ять, історія та ідентичність в колишньому Радянському Союзі» - грант НР США, 1997 (колективний проект);
3. «Розвиток національної, етнолінгвістичної та релігійної ідентичності у дітей і підлітків СНД» - грант ІНТАС, 1998, (колективний проект);
4 «Дослідження формування негативного відношення у молодого покоління до етнічних меншин і його вплив на права меншин» - грант Фонда МакАртурів, 1999 (індивідуальний проект);
5. «Розвиток європейської ідентичності у школярів і студентів України» - грант ІВС, 1999 (індивідуальний проект);
6. «Протестантизм в пострадянській Україні та його вплив на еміграцію до США» - грант НР США, 2001 (колективний проект).
7. «Крос-культурне дослідження розвитку расової толерантності» - грант університету Мельбурна, Австралія, 2003, (колективний проект).
8. «Політична довіра і політична участь молоді етнічних меншин в СНД і ЄС: соціально-психологічне дослідження» - грант ІНТАС, 2004 (колективний проект).
9. «Розвиток європейської ідентичності у дітей Італії та України» - грант МОІ університету Палермо, Італія, 2006 (колективний проект).
10. «Пострадянські кордони та концептуальні зміни» - грант ЄК, 2013 (колективний проект).
11. «Покращення ефективності студентських служб» - грант TEMPUS, 2013-2016 (колективний проект)
12. «Атмосферна віра та публічна релігія» - грант швейцарського  національного наукового фонду, 2017 (колективний проект)

              
 Основні публікації (вибірково, усього більше 150 публікацій):

 1. Павленко В.Н. Деятельностный подход к проблеме нормального психического развития // Вопросы психологии, 1993. - №3.
 2. Pavlenko V.N. Designing Ethnopsychological Investigations (Methodological  Considerations) // Journal of Russian and East European Psychology (USA). -  1993. - №3.
 3. Pavlenko V.N. Prospects for Using the Theory of Activity // Journal of Russian and East European Psychology (USA).- 1994. -№2.
 4. Бороноев А. О., Павленко В.Н. Этническая психология. Учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПГУ, 1994. – 166 с.
 5. Павленко В.Н. Культурно-историческое  развитие психических процессов и теория поэтапного формирования умственных действий // Вопросы психологии. – 1995. - №1.
 6. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Этнические установки и  этнические стереотипы. -  Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1995. – 200 с.
 7. Павленко В.Н., Корж Н.Н. Трансформация социальной идентичности в Украине и России // Психологический журнал. - 1998. - №1. – С.75-88.
 8. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навчальний посібник. – К.: Сфера, 1999. - 408 с.
 9. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и психологический анализ. – К.: “Арт-Пресс”, 1999. – 466 с.
 10.  Павленко В.Н. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии // Вопросы психологии. – 2000. - №1. С.135-142.
 11.  Павленко В.Н., Кряж И.В., Барретт М. Этнические и национальные идентификации и представления у украинских детей и подростков // Психологический журнал, 2002, том 23, №5, с. 60-72.
 12.  Pavlenko V. The Influence of Some Topics from School Textbooks on Ethnic Stereotypes Formation. In: Crossing borders, changing minds? (Ed. By J.S. Fure & L.A.Ytrehus). – Hoyskoleforlaget – Norwegian Academic Press, 2003, pp. 45-57.
 13.  Павленко В., Ваннер К. Особенности психологии евангельских христиан-баптистов // Вопросы психологии. – 2004. - №5. – С.72-87.
 14. Bennett, M., Barrett M., Karakozov R., Kipiani G., Lyons E., Pavlenko V., Riazanova T. Young Children’s Evaluations of the Ingroup and of Outgroups: A Multi-National Study.     Social development. – 2004. – N.1. -  vol. 13. - Pp. 124-141.
 15. Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. – М.: KMK Scientific Press, 2005.
 16.  Павленко В.Н., Шестопалова Л.Ф., Русакова Т.И. Практикум по медицинской психодиагностике. Часть 1. – Харьков: Изд-во ХНУ им.В.Н.Каразина, 2005.
 17.  Павленко В.Н. Отражение особенностей национального самосознания в монументальном искусстве Украины: историческая перспектива \\ Историческая психология: истоки и современное состояние// Монография (Под науч. ред. Коваля И.Н., Подшивалкиной В.И., Яремчук О.В.) - Одесса, 2012. - с. 248-277.
 18.  Павленко В.М., Мельничук М.М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): Монографія. – Полтава: ФОП Мирон  І. А., 2014. – 244.
 19.  Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М.Павленко, І.В.Кряж, О.Л.Луценко та ін.; за ред. В.М.Павленко. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 532с.
 20.  Pavlenko V.M. Culture and Memory: Recall in Different Cultural Contexts  // Journal of Russian & East European Psychology. – 2016. – Vol. 53. - № 2. – Pp. 25-39.
 21. Pavlenko V.N. The Cultural-Historical Development of Mental Processes and the Theory of Stepwise Formation of Mental Actions and Concepts // Journal of Russian & East European Psychology. – 2016. – Vol. 53. - № 4. – Pp. 15-27.
 22. Павленко В.Н. Культура и память: особенности воспроизведения в разном культурном контексте // Культурно-историческая психология.  - 2017. -  Т. 13. - № 4. С. 49—55. doi: 10.17759/chp.2017130405
  Павленко В., Ваннер К. Інтеріоризовані та екстеріоризовані форми і атрибути релігійної віри // Релігія і соціум. – 2017. – №3-4 (27-28). – С.114-123.
  Pavlenko V., Dzhabbarova L. Studing personal identity  of students by means of modified  semantic differential // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools - 2018. - Volume 25. -  Number 1. – Pp.144-148.
  Павленко В.М., Кислиця А.К. Крос-культурне дослідження прийняття фінансових рішень українськими та китайськими студентами  // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Психологія. – 2018. - Вип.64. –  Сс. 95-100.
  Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с.
  Павленко В.Н. Эксперимент С. Милгрэма сквозь призму исторической психологии // Социальная психология и общество. – 2019. – Т. 10. – № 3. – С. 5-18 doi: 10.17759/sps.2019100301
  Павленко В.М. Психологічні особливості хворих на хронічний коліт у стадії ремісії // Мельничук М.М., Павленко В.М. – Світ Медицини та Біології.  – 2019. –№4(70).  – С. 117-122.  doi:10.26724/2079-8334-2019-4-70-117-122
  Павленко В. М. Переосмислюючи Л. С. Виготського: знаряддя та знак // Психологія людини: Л.С. Виготський та сучасна наука / Збірник статей за редакцією С.Д. Максименка, М.В. Папучі, Г.О. Балла. Випуск 2.  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – С. 262–278.
  Павленко В.Н. Понятия «орудие», «психологическое орудие», «знак» и их соотношение // Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 1. С. 122—131. DOI: https://doi.org/10.17759/chp. 2020160112

Теми дисертаційних робіт, що були захищені під керівництвом В.М. Павленко
•  Олександров Ю.М. Саморегуляція як чинник психологічного благополуччя студентської молоді, 2009;
•  Мельничук М.М. Особливості толерантності як системної характеристики особистості студента, 2012;
•  Дроздова А . Р . Психологічні чинники прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних, 2013.

Джаббарова Л.В. Особливості взаємозв’язку психологічного благополуччя з особистісною та соціальною ідентичністю, 2020.
e-mail: vnpavlenko@karazin.ua;  vnp49@ukr.net

 

 

 

Ми у соцмережах

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net