Кочарян Олександр Суренович

Бібліометричні профілі: Google Scholar ORCID Research Gate

 

доктор психологічних наук, професор
зав. кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Викладання курсів:
«Основи сексології», «Основи психотерапії»
Освіта:
1982 - Харківський державний університет, спеціальність «психологія» (диплом з відзнакою)
Аспірантура:
1983 - 1987 рр. За спеціальністю «соціальна психологія» в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
Тема кандидатської дисертації: "Подолання емоційно-важких ситуацій спілкування в залежності від складності соціальної перцепції". 19.00.05 соціальна психологія, науковий керівник –Л.Ф. Бурлачук.
Тема докторської дисертації: "Особистість і статева роль: симтомокомплекс маскуліності / фемініності в нормі і патології". 19.00.04 – медична психологія.
Післядипломна освіта:
1990 - 1994 рр. Клієнт-центрована психотерапія і консультування. Тренінгова програма інтернаціонального інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) та Центру крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів та психіатрів країн Центральної та Східної Європи (Братислава, Прага).
1992 - 1993 рр. Медична психологія і сексологія. Харківська медична академія післядипломної освіти.
1993 - 1996 рр. Курси по психодрамі (Угорська асоціація психодрами, Європейський інститут психодрами); когнітивна психотерапія (курси в Києві); позитивна психотерапія (Черкаси); групп-аналіз (Трускавець).
Публікації: Професор Кочарян О.С. є автором понад 250 публікацій, у тому числі 4 монографії:
1. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов / А. С. Кочарян, Г. С. Кочарян. — М. : Медицина, 1994. — 224 с.
2.      Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологии). — Х., 1996. — 139 с.
3.      Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография / [А.С. Кочарян, И.А. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, А.М. Лисеная, Л.П. Рогулева, С.А. Кочарян]; под ред. д. психол. н., проф. А.С. Кочаряна. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 260с.
4. Полоролевая психология: коллективная монография / [А.С. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, Е.В.Фролова]; под ред. д. психол. н., проф. А.С. Кочаряна. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина. – 220 с. 
Підручники:
1.      Основы психотерапии / А. С. Кочарян, Л. Ф. Бурлачук, И.А. Грабская. — К. : Когито-Центр, 2001. — 320 c.
2.      Психотерапия. Психологические модели : учебник для вузов / Кочарян О. С., Бурлачук Л. Ф., Жидко М. Є. — 3-е изд. доп., стереотип. — СПб. : Питер, 2012. — 496 с.
3.      Психологія // Стать і гендер : зб. ст. — Х., 2012. — Розд. 30. — С. 846—863.
Навчальні посібники:
1.      Психология переживания : учеб. пособие / Кочарян О. С., Лісеная А. М. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. — 240 с.
2. Кочарян О.С. Психологія розвитку [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О.С. Кочарян, М.Є. Жидко, О.В. Долгополова. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. – 120 с.
Сфера інтересів: Психотерапія, консультування, сімейне консультування, групи зустрічей, гендерна психологія, психологія масової комунікації, сексологія, психотерапія, сексопатологія, медична психологія.
Наукова діяльність: Під науковим керівництвом О.С. Кочаряна підготовлено 33 кандидати психологічних наук. Ним започатковано в Україні науковий напрям медико-психологічних досліджень – статеворольова ідентичність особистості, форми її порушень; формується школа статеворольової психології; розроблена модель субвербальної клієнт-центрованої психотерапії.
Академік Академії наук Вищої освіти України, Академік Європейської Академії природознавства.
Головний редактор журналу «Психологічне консультування і психотерапія», член редколегії 5 наукових журналів.
Голова спецради Д 64.051.08 з захисту докторських дисертацій за спеціальностям 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.04 – медична психологія Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна. Член спецради Д 26.001.26 з захисту докторських дисертацій Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко.
Директор Всеукраїнського інституту клієнцентрованої та експірієнтальної психотерапії; офіційний викладач та супервізор професіональної психотерапевтичної ліги (ОППЛ); має сертифікат Європейської асоціації психотерапії (EAP).

akocharian@karazin.ua

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net