Донцов Анатолій Васильович

 

Бібліометричні профілі: Google Scholar ORCID Research Gate

Кандидат педагогічних наук, доцент. Розробив концепцію і  модель формування моральної культури майбутніх учителів як теоретичну основу вдосконалення системи їх морального виховання; концептуальні положення відображають комплекс взаємозумовлених культурологічних і соціально-педагогічних виховних підсистем. Досліджує педагогічні закономірності та принципи формування моральної культури майбутніх учителів, розроблені теоретичні критерії та емпіричні показники сформованості досліджуваного феномена, що випливають з узгодженості морально-регулятивних процесів на основі утворення якісних структурно-функціональних компонентів виховного процесу (інформаційно-світоглідного, емоційно-естетичного, морально-оцінювального,  морально-чуттєвого та морально-вольового). Також досліджуються проблеми формування моральної саморегуляції,  самопізнання та самоактуалізації студентів у процесі навчально-виховної діяльності.

a.v.dontsov@karazin.ua

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net