Підготовка фахівців-психологів

Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності «Психологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр . Форми навчання: денна та заочна.

Навчальним планом підготовки психологів передбачається вивчення:

• фундаментальних психологічних дисц иплін (зокрема загальна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, історія психології, патопсихологія, психодіагностика, основи психотерапії)

• дисциплін гуманітарного, соціального, природничого циклів (філософія, історія культури, соціологія, педагогіка, політологія, психогенетика, фізіологія, математика, логіка та ін.)

• дисциплін спеціалізації (педагогічна, етнічна, політична, екологічна психологія, психологія поведінки з відхиленнями, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг, основи сексології, психологія в маркетингу та рекламі, психологія конфліктів, бізнесу та ін.)

• також пропонуються спецкурси за власним вибором студента .

У складі викладачів факультету – 11 докторів та 35 кандидатів психологічних наук. Це висококваліфіковані спеціалісти із досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами . Підготовлені викладачами факультету навчальні посібники використовуються в підготовці психологів у ВНЗ Україні, Росії, Бєларусі.

Підготовка кадрів здійснюється з відривом і без відриву від виробництва на основі стаціонарної, заочної форми навчання, заочної форми навчання для отримання другої вищої освіти та заочної форми навчання за місцем проживання.

Факультет психології здійснює навчання громадян зарубіжних країн за міжурядовими угодами і контрактами з організаціями та приватними особами.

Зараз на факультеті здійснюється підготовка 265 студентів денної форми навчання; 89 студентів - заочної форми навчанняі; 54 студента - за заочною формою навчання (друга вища освіта).

Зарахування до факультету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом.

Вступ на факультет психології здійснюється за результатами незалежного
оцінювання з:

біології

української мови та літератури

історії України

 

Абітурієнти, що поступають на заочну форму навчання для здобуття другої вищої освіти, проходять співбесіду.

Строк навчання на очному та заочному відділеннях за рівнем вищої освіти бакалаврів - 4 роки, магістрів - 2 роки, спеціалістів - 1 рік, для фахівців з вищою освітою - 2 роки (отримують ОКХ бакалавра); продовжити навчання за фахом студенти можуть, вступивши на 5 курс денного або заочного відділення ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Навчальним планом ( бакалавра, магістра, спеціаліста ) підготовки психологів передбачено вивчення фундаментальних психологічних дисциплін - загальна психологія, експериментальна психологія, вікова та соціальна психологія, історія психології, патопсихологія, психодіагностика та ін. та різноманітних спецкурсів - екологічна, етнічна, політична психологія, психологія поведінки з відхиленнями, вікове консультування, психотерапія, соціально-психологічний тренінг, психологія реклами, конфліктів, бізнесу, педагогіка та ін. Вивчаються також дисципліни гуманітарного, соціально-економічного, природознавчого напрямків - філософія, історія культури, соціологія, політологія,фізіологія, математика.

Велика увага на факультеті приділяється всебічному розвитку особистості студента у науковій, культурній, спортивній сферах, підтримці студентського самоврядування.

До складу факультету входять науково-дослідна психодіагностична лабораторія і лабораторія психології розвитку. На факультеті створена відповідно до вимог навчального процесу база з інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, яка постійно вдосконалюється. Проведено комунікаційні лінії і фунуціонують підключення до мережі Інтернет, створена база комп'ютерних тестів.

На факультеті є комп'ютерна підтримка курсів, програмне забезпечення та обладнання для автоматизації психологічного експерименту, функціонує мультимедійна аудиторія.

На факультеті працюють гуртки Студентського наукового товариства та профорієнтаційного клубу "Психолог" .

Можливості професійної кар'єри

Наші випускники затребувані на ринку психологічних послуг. В теперішній час психологія охоплює майже усі сфери життєдіяльності людей, психологічні знання використовуються в економіці, політиці, освіті, виробництві, соціальній та особистої сферах.

Наші випускники займаються дослідницькою, консультативною, викладацькою діяльністю. Вони працюють в різних професійних сферах:

• освітніх та наукових установах,

• установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, центрах зайнятості, центрах профорієнтації),

• психологічних консультативних службах,

• на телефонах довіри,

• правоохоронних органах,

• в галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама, PR тощо),

соціальних організаціях.

Студентське життя

Студенти факультету психології мають можливість приймати участь у різноманітних заходах, що роблять студентське життя насиченим та яскравим. На факультеті видається студентська газета «Психея».

Корегує все студентське життя Колегіум студентів та аспірантів факультету.

 

Які якості важливі для майбутнього психолога?

• Прагнення до самопізнання, саморозвитку

• Інтерес та повага до іншої людини

• Цілеспрямованість, наполегливість

• Вміння співпереживати

• Допитливість

• Відповідальність

• Терпимість, вміння сприйняти людину, яка вона є

• Ініціативність

• Тактовність, вихованість

• Інтуїція, вміння прогнозувати розвиток подій

• Творчі здібності

• Ерудованість

• Вміння зберігати таємницю

Кмітливість, оригінальність, різнобічність

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net