Кафедра педагогіки

 

 

 

Склад кафедри

474 В.о. зав. каф. педагогіки
кандидат педагогічних наук, доцент
Жукова Оксана Анатоліївна
Тел.: 707-51-78

Рибалко Л.С.

доктор педагогічних наук, професор

Донцов А.В.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Шведова Я.В.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Манойло І.С.

Старший викладач

Боченко О.В.

Старший викладач

Іваненко Л.О.

Кандидат педагогічних наук, доцент

4156Наливайко О.О.

Кандидат педагогічних наук, доцент

4156Чорноус Н,А,

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

Кафедра педагогіки в Харківському національному університеті як окремий структурний підрозділ була відкрита у 1850 році про що свідчать документи, які зберігаються в державному архіві в Санкт-Петербурзі. У відповідності до вимог статуту університет здійснював підготовку вчителів до роботи в гімназіях, училищах та кандидатів на професорські посади університетів. Першими завідувачами кафедри були Х. Роммель, М.І. Лавровський, Л.І. Гуревич, М.Ф. Багатов, П.А. Ярмоленко.

Вага педагогічних дисциплін в університеті в XIX столітті та до довоєнних років 20 сторіччя була досить висока – до 30 %. Курс педагогіки, як обов`язкової дисципліни, читався на всіх факультетах. Практичні і семінарські заняття проводились с загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії виховання, з дидактики.
Тематика наукових досліджень змінювалась у відповідності до соціально-політичної і економічної кон`юктури суспільства. Наукові пошуки проводились з історії класичної педагогічної думки, аналізу передового досвіду. Вивчались праці Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці та ін. Більше століття кафедра була самостійним структурним підрозділом. Вона обслуговувала всі факультети Харківського університету. Останнім часом курси педагогічних дисциплін для майбутніх фахівців викладаються на багатьох факультетах університету. Кафедра стала підрозділом факультету психології.
З 1988 року по 2014 рік кафедру очолювала професор Лідія Сергіївна Нечепоренко – лауреат міжнародної премії з педагогіки, доктор педагогічних наук.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує викладання понад 10 дисциплін, з числа яких такі, як: «Педагогіка», «Педагогіка Вищої школи»,

«Менеджмент освіти», «Культура спілкування», «Основи педагогічної майстерності» та інші.
З 2014 року завідувачем кафедри є доцент Максим Васильович Нечепоренко. Працюють 12 фахівців, три з них – доктори педагогічних наук, два професори, сім кандидатів наук, доцентів.
Найбільш цінним є надбання кафедри в обранні комплексної теми наукового дослідження культурологічного спрямування: «Теорія і практика формування педагогічної майстерності у майбутніх фахівців». Науковці кафедри займаються дослідженням умов формування моральної й естетичної культури, культури мови й мовлення, формування здорової особистості фахівця в контексті гармонійного розвитку особистості та підготовки її до злагоди між собою та довкіллям. За науковий проект «Гармонізація особистості педагогічним шляхом» професор Л.С. Нечепоренко була нагороджена міжнародною премією.

Науковці кафедри займаються розробкою таких проблем, як: «Удосконалення університетської загальної педагогічної підготовки викладачів» (проф. Л.С. Нечепоренко), «Шляхи удосконалення моральних якостей студентської молоді» (проф. Я.В. Подоляк), «Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя» (проф. Л.С. Рибалко), «Менеджмент освіти» (доц. Н.О. Чугреєва), «Морально-духовна культура» (доц. А.В. Донцов), «Формування естетичної культури» (доц. М.В. Нечепоренко),  «Педагогічні інноваційні технології навчання» (доц. О.А. Жукова), «Культура спілкування і взаємовідношень» (ст. викл.      І.С. Манойло), «Дистанційне навчання» (доц. Л.О. Іваненко), «Організація самостійної роботи студентів» (доц. В.І. Гапон), «Формування совісті як внутрішнього регулятора поведінки» (ст. викл. О.В. Боченко), «Професійне самовиховання студентів» (доц. Я.В. Шведова).
За сумлінну багаторічну плідну науково-педагогічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів професор Л.С. Нечепоренко була нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки та Харківського університету.

Професор Л.С. Рибалко за бездоганну та плідну науково-педагогічну працю нагороджена медаллю Г.С. Сковороди, Грамотою Міністерства освіти і науки; доцент Н.О. Чугреєва – заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України, перший директор Харківського університетського ліцею, відкритого на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковці кафедри є постійними учасниками Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій; видається фаховий збірник «Наукові записки кафедри педагогіки».

Рейтинг науково-педагогічних працівників
кафедри педагогіки
за 2016-2017 навчальний рік

Прізвище, ім’я, по-батькові

Ставка

Набрані бали

Жукова Оксана Анатоліївна
в. о. зав кафедри педагогіки
кандидат педагогічних наук, доцент

1

60,4

Боченко Ольга Вячеславівна
старший викладач

1,5

50,95

Донцов Анатолій Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент

1

49,1

Комишан Анатолій Іванович
кандидат педагогічних наук, доцент

1

49,45

Манойло Ірина Семенівна
старший викладач

1,5

48,3

Наливайко Олексій Олексійович
кандидат педагогічних наук, старший викладач

1,5

69,45

Рибалко Людмила Сергіївна
доктор педагогічних наук, професор

0,5

61,4

Чорноус Наталія Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент

0,5

49,9

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net