Навчальні матеріали

Шановні студенти, у зв`язку з тим, що матеріали постійно оновлюються, ми не маємо можливості їх абсолютного впорядкування на поточний момент. Але ми постараємося зробити їх пошук максимально зручним. Зараз ми їх розміщуємо по мірі надходження, прив`язуючи до певного викладача. Згодом, коли усі матеріали надійдуть від викладачів, вони будуть впорядковані за курсом, викладачем, та дисципліною.

Викладач Матеріали
Олефір В.О.

Лекція: "РІВЕНЬ СТАТИСТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ"

Практична робота: "ДИСПЕРСІЙНИЙ ОДНОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ"

Плани семінарських занять з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ" для студентів заочної форми навчання

Практична робота: "ДВОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ"

Питання до екзамену з дисципліни «Математичні методи в психології» для заочної форми навчання

Конспект лекцій з дисципліни "Математичні методи в психології" для денної та заочної форми навчання

ПРАКТИЧНА РОБОТА No 9 ОДНОФАКТОРНИЙ ANOVA (для зв’язаних вибірок)

ДВОФАКТОРНИЙ ANOVA (ДЛЯ ЗВ’ЯЗАНИХ ВИБІРОК)

ПРАКТИКУМ З МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПСИХОЛОГІЇ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. Критерій узгодженості Пірсона або критерій згоди X2 (хі-квадрат)

ОЦІНКА РОЗМІРУ ЕФЕКТУ ДЛЯ ТЕСТУ ХІ-КВАДРАТ ДЛЯ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА No 12. Тест X2 (хі-квадрат) на незалежність

ПРАКТИЧНА РОБОТА 13. Тема: критерій U Манна-Уітні

Завдання з дисципліни «Математичні методи в психології»

ПОМИЛКИ I І II РОДУ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ГІПОТЕЗ. ПОТУЖНІСТЬ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 14. Тема: критерій Т-ВІЛКОКСОНА

Методичні рекомендації до іспиту з курсу «Математичні методи в психології»

Практична робота № 15. Тест Краскела-Уолліса: альтернатива ANOVA для незалежних вибірок

Кряж І.В.

Психологія здоров`я:

Лекція 4 (частина 1). "Прояви та чинники психологічного благополуччя"

Лекція 4 (частина 2). "Пет-терапія"

Лекція 5. "Якість життя та здоров’я-зберігаюча поведінка"

Лекція 7-8 "Психосоматика"

Лекція 9-10 "Якість життя та здоров’я-зберігаюча поведінка"

 

Методи багатомірного аналізу в психології:

Лекція 6-7. Регресійний аналіз

Лекція 8. Змінні-медіатори та змінні-модератори у психологічних дослідженнях.

Кочарян І.О. Матеріали з дисципліни "Психологія кар`єри"
Махновський С.С.

Матеріали з дисципліни «Секрети успішного лідера: методи, практики, технології»: лекції 6 та 7

Перезентація до лекцій з дисципліни «Секрети успішного лідера: методи, практики, технології»

Експрес-опитувальник

План занять з дисципліни "Секрети успішного лідера: методи, практики, технології"

Презентація "ЛІДЕР ТА МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРІВ "

Презентація "ЛІДЕР ТА КОМАНДА"

Презентація "ЛІДЕР ТА КОМАНДА" - 2

Презентація "Управління конфліктами"

Презентація "СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЛІДЕРА"

Шведова Я.В.

Матеріали з курсу "Педагогіка"

Матеріали з курсу "Педагогіка". Продовження

Курс лекцій "Основи педагогічної майстерності"

Практикум "Основи педагогічної майстерності"

Підручник "Педагогічна майстерність"

Фєдосєєв В.А.

Матеріали з курсу “Основи неврозології і психотерапії”

Презентація "ПСИХОПАТОЛОГІЯ"

Презентація "ПРИВАТНА ПСИХІАТРІЯ частина 1"

Презентація "ПРИВАТНА ПСИХІАТРІЯ частина 2"

Презентація "ОСОБИСТІСТЬ ТА МІЖОСОБСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ (1)"

Презентація "ОСОБИСТІСТЬ ТА МІЖОСОБСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ (2)"

Невоєнна О.А.

Матеріали для конспектування з дисципліни "Педагогічна психологія", семінар №4

Матеріали з дисципліни "Педагогічна психологія"

Лекція "Асоціативно-рефлекторна і біхевиористська теорії навчания"

Книга "Прикладна педагогічна психологія"

Книга "Поведінкова психотерапія"

Книга "Оперантна поведінка"

Службова записка для направлення на педагогічну практику (денна форма навчання)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Педагогічна практика" (денна форма навчання)

Звіт про педагогічну практику (денна форма навчання)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (друга вища освіта)

Маєвська Н.А.

Матеріали з курсу "Експериментальна психологія"

Матеріали з курсу "Історія психології"

Лабораторна робота № 12. Тема: «Шкала ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна»

Презентація "Гештальтпсихологія"

Презентація "Екзистенціальна психологія"

Презентація "Гуманістична психологія"

Презентація "Когнітивна психологія "

Лабораторна робота № 13. Тема: «Опитувальник ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ «ЕмІн» (Д.В.ЛЮСІН)»

Друганова О.М.

Презентація "Методологічні засади творчої діяльності сучасного викладача вищої школи. Основні напрями дослідження проблеми творчості"

Презентація "Методологічні засади творчої діяльності. Суть, завдання, основні закони й принципи педагогіки творчості"

Лісеная А.М.

Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету

Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету. Тема: Пізнавальні психічні процеси

Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету. Тема лекції: ЕМОЦIЙНО-ВОЛЬОВI ПРОЦЕСИ ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ

Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету

Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету . Продовження

Ярош Н.С.

Презентація: Лекція №6-7 Тема 6. Психічні процеси в рекламній комунікації.

Презентація: Лекція №8-9 Тема 7. Реклама як засіб психологічного впливу

Лекція: Тема 8. Психологічні аспекти розробки реклами.

Лекція 10-11. Тема 8. Психологічні аспекти розробки реклами.

Лекція 12. Тема 9. Психологічні дослідження в рекламній діяльності.

Лекція 13-14. Тема 10. Психологічна ефективність реклами.

Лекція: Тема 11. Практична діяльність психолога в рекламі

Лекція: Тема 12. Етичні проблеми психології реклами

Орієнтовні питання до екзамену з "психології реклами"

Іванова О.Ф.

Лекція "Теорія пам`яті П.І. Зінченка"

Лекція "Теорія пам’яті Г.К.Середи"

Терещенко Н.М.

Стаття "Факторы и модели риска развода: анализ зарубежной литературы"

Презентація з дисципліни "Психологія сім`ї"

Презентація "Етапи та кризи сімейного життя"

Презентація "Психологія сімейних проблем"

Презентація "Батьківсько-дитячі стосунки на різних вікових етапах"

Презентація "Дитячо-батьківські конфлікти"

Презентація "Подружні конфлікти"

Презентація "Ревнощі"

Презентація "Вирішення конфліктів"

Презентація "Методи сімейної психотерапії"

Презентація "Методи вирішення сімейних конфліктів"

Барінова Н.В.

План-конспект з дисципліни "Психологія особистості"

План-конспект з дисципліни "Психологія особистості" ( 7, 14, 21 квітня)

Гімаєва Ю.А.

Орієнтовні питання для самопідготовки до підсумкового семестрового контролю за дисципліною «Психологія особистості» для заочної форми навчання

Лекції "Компоненти теорії особистості", "Диспозиційна теорія Г. Олпорта", заочна форма навчання

Лекції "Гуманістична теорія А. маслоу", "Фенологічна теорія К. Роджерса", заочна форма навчання

Лекції "Теорія особистості С.Л. Рубінштейна", "Теорія особистості О.М. Леонтьєва", заочна форма навчання

Лекція "О.К. Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності", заочна форма навчання

Лекція "Диспозициональная теория Г.Олпорта"

Лекція "Онтогенетичний і культурно-історичний розвиток самосвідомості"

Лекція "Фенологическая теория К.Роджерса"

Лекція "Теория личности С.Л.Рубинштейна"

Семінар "Структура личности по С.Л.Рубинштейну"

Лекція "Характеристика ранньої зрілості"

Питання для самопідготовки і семестрового контролю

О.К.Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності

О.К.Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ДУСАВИЦКИЙ. ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Теория личности А.Н.Леонтьева

А.Н.Леонтьев. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Мариняк Р.С.

Питання до заліку З курсу «Елітарна і масова культура: український вимір», заочна форма навчання

Питання до заліку з дисципліни «Історія української культури», заочна форма навчання

Невоєнна О.А. /

Зуєв І.О.

Матеріали з дисципліни "Педагогічна психологія"

Матеріали з дисципліни "Педагогічна психологія", продовження

Заїка Є.В.

Матеріали з дисципліни "Нейропсихологія"

С.Л. Рубінштейн. Основи загальної психології

Матеріали з курсу "Методологічні проблеми психології"

Видання "Психология памяти: теории, экспериментальные исследования и тренинги"

Видання "Память в структуре деятельности и в процессе развития"

Видяння "Клиническая нейропсихология"

Стаття "Уява"

Фролова Є.В.

Презентації лекцій з дисципліни "Порівняльна психологія. Зоопсихологія"

Презентація "Психологічна корекція залежних розладів"

Харченко А.О.

Матеріали з дисципліни «Психологія» (Філософський факультет, 2 курс).

Матеріали з дисципліни «Психологія ефективної комунікації» (2-3 курси).

Павленко В.М. Матеріали з дисципліни "Патопсихологія"
Яворовська Л.М.

Презентація "Виды консультативной помощи семье"

Презентація "Психологія сімейних взаємовідносин"

Презентація "Психологія розвитку дитини і взаємовідносин бітьків і дітей як теоретична основа консультативної практики"

Презентація "Структурний підхід в сімейному консультуванні"

Презентація "Модель психологічного консультування сім’ї, заснована на теорії сімейних систем М. Боуена (психодінамічна модель консультування сім’ї) "

Презентація "Комунікаційна модель психологічного консультування сім’ї"

Презентація "Заснована на досвіді модель роботи з сім’єю"

Презентація "Проблемно-орієнтований підхід у сімейному консультуванні"

Додаткові матеріали з курсу "Сімейне консультування"

Зотова Л.М.

Презентація "Спілкування як взаємодія"

Презентація "Спілкування як обмін інформацією"

Презентація "Спілкування як предмет психологічного вивчення"

Презентація "Соціальна психологія як наука" (друга вища)

Презентація "Спілкування як взаємодія" (друга вища)

Презентація "Спілкування як обмін інформацією" (друга вища)

Презентація " Спілкування як предмет психологічного вивчення" (друга вища)

Питання з "Соціальної психології" (друга вища)

Гуляєва О.В

ЛЕКЦІЯ на тему «Стихійні групи та масові рухи»

Література до курсу "Вікова психологія" (друга вища)

Структура навчальної дисципліни «Вікова психологія» (друга вища освіта)

Лабораторні заняття з курсу «Вікова психологія» (друга вища освіта)

Контрольне завдання з курсу «Вікова психологія» (друга вища освіта)

ЛЕКЦІЯ «Предмет, завдання та методи вікової психології»

Лекція «Проблеми вікової періодизації психічного розвитку»

Лекція «Теорії індивідуального розвитку людини»

Лекція «Особливості психічного розвитку в різні вікові періоди»

Відеоматеріали до лекцій з вікової психології

Яновська С.Г.

"Експериментальна психологія", матеріали

"Експериментальна психологія", матеріали, продовження

ЗАВДАННЯ 5. Дослідження понять за допомогою методу семантичного диференціалу Ч. Осгуда

Психосемантичний підхід до дослідження

Презентація "ДОСТОВІРНІ І АРТЕФАКТНІ ВИСНОВКИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ"

Конспект лекцій з дисципліни "СПТ"

Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю, література з дисципліни "СПТ"

Презентації з дисципліни "СПТ"

Луценко О.Л.

Практична робота №1. Визначення тривалості індивідуальної хвилини (ІХ) за методом Халберга

Практична робота №2 «Визначення рівня гіподинамії»

Практична робота №3 «Аналіз варіабельності серцевого ритму»

Милославська О.В. Матеріали з "Експериментальної психології" для першого курсу заочної форми навчання
Москаленко В.В.

Презентація "Психологія особистості. Ч. 1"

Презентація "Психологія особистості. Ч. 2"

Крейдун Н.П. Орієнтовні запитання до курсу "Загальна психологія. Емоційно-вольові процеси"

 

 

     

 

Ми у соцмережах

English version

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua