Навчальні матеріали

Шановні студенти, у зв`язку з тим, що матеріали постійно оновлюються, ми не маємо можливості їх абсолютного впорядкування на поточний момент. Але ми постараємося зробити їх пошук максимально зручним. Зараз ми їх розміщуємо по мірі надходження, прив`язуючи до певного викладача. Згодом, коли усі матеріали надійдуть від викладачів, вони будуть впорядковані за курсом, викладачем, та дисципліною.

Викладач Матеріали
Олефір В.О.

Лекція: "РІВЕНЬ СТАТИСТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ"

Практична робота: "ДИСПЕРСІЙНИЙ ОДНОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ"

Плани семінарських занять з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ" для студентів заочної форми навчання

Практична робота: "ДВОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ"

Питання до екзамену з дисципліни «Математичні методи в психології» для заочної форми навчання

Конспект лекцій з дисципліни "Математичні методи в психології" для денної та заочної форми навчання

Кряж І.В.

Психологія здоров`я:

Лекція 4 (частина 1). "Прояви та чинники психологічного благополуччя"

Лекція 4 (частина 2). "Пет-терапія"

Лекція 5. "Якість життя та здоров’я-зберігаюча поведінка"

 

Методи багатомірного аналізу в психології:

Лекція 6-7. Регресійний аналіз

Лекція 8. Змінні-медіатори та змінні-модератори у психологічних дослідженнях.

Кочарян І.О. Матеріали з дисципліни "Психологія кар`єри"
Махновський С.С.

Матеріали з дисципліни «Секрети успішного лідера: методи, практики, технології»: лекції 6 та 7

Перезентація до лекцій з дисципліни «Секрети успішного лідера: методи, практики, технології»

Експрес-опитувальник

Шведова Я.В. Матеріали з курсу "Педагогіка"
Фєдосєєв В.А. Матеріали з курсу “Основи неврозології і психотерапії”
Невоєнна О.А.

Матеріали для конспектування з дисципліни "Педагогічна психологія", семінар №4

Матеріали з дисципліни "Педагогічна психологія"

Маєвська Н.А.

Матеріали з курсу "Експериментальна психологія"

Матеріали з курсу "Історія психології"

Друганова О.М.

Презентація "Методологічні засади творчої діяльності сучасного викладача вищої школи. Основні напрями дослідження проблеми творчості"

Презентація "Методологічні засади творчої діяльності. Суть, завдання, основні закони й принципи педагогіки творчості"

Лісеная А.М. Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного факультету
Ярош Н.С. Презентація: Лекція №6-7 Тема 6. Психічні процеси в рекламній комунікації.
Іванова О.Ф. Лекція "Теорія пам`яті П.І. Зінченка"
Терещенко Н.М.

Стаття "Факторы и модели риска развода: анализ зарубежной литературы"

Презентація з дисципліни "Психологія сім`ї"

Презентація "Етапи та кризи сімейного життя"

Презентація "Психологія сімейних проблем"

Презентація "Батьківсько-дитячі стосунки на різних вікових етапах"

Барінова Н.В. План-конспект з дисципліни "Психологія особистості"
Гімаєва Ю.А.

Орієнтовні питання для самопідготовки до підсумкового семестрового контролю за дисципліною «Психологія особистості» для заочної форми навчання

Лекції "Компоненти теорії особистості", "Диспозиційна теорія Г. Олпорта", заочна форма навчання

Лекції "Гуманістична теорія А. маслоу", "Фенологічна теорія К. Роджерса", заочна форма навчання

Лекції "Теорія особистості С.Л. Рубінштейна", "Теорія особистості О.М. Леонтьєва", заочна форма навчання

Лекція "О.К. Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності", заочна форма навчання

Мариняк Р.С.

Питання до заліку З курсу «Елітарна і масова культура: український вимір», заочна форма навчання

Питання до заліку з дисципліни «Історія української культури», заочна форма навчання

Невоєнна О.А. /

Зуєв І.О.

Матеріали з дисципліни "Педагогічна психологія"
Заїка Є.В.

Матеріали з дисципліни "Нейропсихологія"

С.Л. Рубінштейн. Основи загальної психології

Матеріали з курсу "Методологічні проблеми психології"

 

     

 

Ми у соцмережах

English version

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua