Перший в Україні

Створений у 2000 р., наш факультет став першим окремим факультетом психології в Україні. Сьогодні у складі факультету 4 кафедри: кафедра загальної психології, прикладної психології, педагогіки і кафедра психологічного консультування і психотерапії; лабораторії розвитку особистості та психодіагностики та науково-практичний центр.

Документи

Положення про факультет психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (балкарським) рівнем освіти за освітньо професійною програмою ПСИХОЛОГІЯ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма з ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо професійною програмою ПСИХОЛОГІЯ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма з ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (денна форма навчання)

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (денна форма навчання)

Навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (заочна форма навчання)

Робочі навчальні плани на2016/2017 навчальний рік (заочна форма навчання)

Пояснювальна записка до навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання (очікує на оновлення)

Пояснювальна записка до навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання (очікує на оновлення)

Навчальний план на 2016/2017 н.р. (друга вища освіта, заочна форма навчання)

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (друга вища)

Пояснювальна записка до навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (заочна форма навчання, друга вища освіта) (очікує на оновлення)

ПРОГРАМА фахового іспиту напряму підготовки 6.030102 - Психологія (рівень вищої освіти – Бакалавр) - 2016/2017 н.р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 19.00.01 – ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.04 –– МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Типові документи для студентів

Зразок титульного листа для курсової роботи за рівнем вищої освіти "Бакалавр" (16/17 н.р.)

Зразок титульного листа для дипломної роботи за рівнем вищої освіти "Магістр", "Бакалавр" (16/17 н.р.)

Зразок завдання для виконання дипломної роботи за рівнем вищої освіти "Бакалавр" (16/17 н.р.)

Зразок завдання для виконання дипломної роботи за рівнем вищої освіти "Магістр" (16/17 н.р.)

Зразок подання дипломної роботи до захисту в Екзаменаційній комісії для рівня вищої освіти "Бакалавр" (16/17 н.р.),

Зразок подання дипломної роботи до захисту в Екзаменаційній комісії для рівня вищої освіти "Магістр"(16/17 н.р.)

Зразки заяв для студентів денної та заочної форми навчання

Графік затвердження тематики курсових робіт, проведення захисту курсових робіт, та терміни виконання дипломних проектів

Форми заяв для магістрів денної та заочної форм навчання для підготовки до перевірки дипломних робіт на запозичення (антіплагіат) (2017 рік) (!!! Оновлено 11.05.2017)

Критерії оцінювання відповідей на Атестаційному екзамені здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь бакалавра

Критерії оцінювання дипломних робіт

Оцінювання відповідей на Атестаційному екзамені з «Загальної психології» здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь бакалавра, у балах

 

Поточна інформація

Розклад занять

 

Документи методкомісії

Графік затвердження тематики курсових робіт, проведення захисту курсових робіт, та терміни виконання дипломних проектів

Порівняльна таблиця основних вимог до кваліфікаційних робіт з психології   2016-17н.р.

Інформація для студентів 2-го курсу

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ 2 КУРСА

Критерії оцінювання курсових робіт студентів 2 курсу

Інформація для студентів 3-го курсу

Критерії оцінювання курсових робіт студентів 3 курсу

Критерії оцінювання роботи студента IV,VI курсу під час підготовки дипломної роботи з напряму 6.030102 та спеціальності 8.03010201 «Психологія»

 

 

 

 

 

Інформація для студентів 3-го курсу

 

Інформація для студентів 3-го курсу

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net