Перший в Україні

Створений у 2000 р., наш факультет став першим окремим факультетом психології в Україні. Сьогодні у складі факультету 4 кафедри: кафедра загальної психології, прикладної психології, педагогіки і кафедра психологічного консультування і психотерапії; лабораторії розвитку особистості та психодіагностики та науково-практичний центр.

Документи

Положення про факультет психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (балкарським) рівнем освіти за освітньо професійною програмою ПСИХОЛОГІЯ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма з ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо професійною програмою ПСИХОЛОГІЯ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма з ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (денна форма навчання) - бакалавр; магістр

Робочі навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (денна форма навчання)

Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (заочна форма навчання) бакалавр; магістр

Робочі навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (заочна форма навчання)

Пояснювальна записка до навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання

Пояснювальна записка до навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання

Навчальний план на 2017/2018 н.р. (друга вища освіта, заочна форма навчання)

Робочі навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (друга вища)

ПРОГРАМА атестаційного екзамену («Комплексний екзамен з психології») для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія рівня вищої освіти бакалавр 2018/19 н.р.

ПРОГРАМА атестаційного екзамену «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки 6.030102 - Психологія рівеня вищої освіти– бакалавр 2018/19 н.р.

ПРОГРАМА фахового екзамену з «Загальної психології» (письмово) для абітурієнтів, які вступають на факультет психології за спеціальностю 053 - Психологія (Другий (магістерський) рівень вищої освіти )

ПРОГРАМА співбесіди з «Психології» з абітурієнтами, які вступають на факультет психології за спеціальністю 053 - Психологія (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ) (друга вища освіта)

ПРОГРАМА співбесіди з «Прикладної психології» з абітурієнтами, які вступають на факультет психології з інших напрямів та спеціальностей для навчання за спеціальністю 053 – Психологія (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

ПРОГРАМА Фахового екзамену «Вступ до психології» (співбесіда) для абітурієнтів, які вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 -Психологія, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 19.00.01 – ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.04 –– МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Накази ректора про затвердження тем дипломних робіт студентів які навчаються за рівнем віщої освіти бакалавр (денна та заочна форма навчання).

Накази ректора про затвердження тем дипломних робіт студентів, які навчаються за рівнем віщої освіти магістр (денна та заочна форма навчання).

Типові документи для студентів

Зразок титульного листа для курсової роботи за рівнем вищої освіти "Бакалавр" (18/19 н.р.)

Зразок титульного листа для кваліфікаційної роботи за рівнем вищої освіти "Магістр", (18/19 н.р.)

Зразок завдання і подання для кваліфікаційної роботи за рівнем вищої освіти "Магістр" (18/19 н.р.)

Форми заяв для магістрів денної та заочної форм навчання для підготовки до перевірки дипломних робіт на запозичення (антіплагіат 2018/2019 навчальний рік)

Критерії оцінювання роботи студента 2 курсу під час виконання кваліфікаційної роботи зі спеціальності 053-«Психологія»

Порівняльна таблиця основних вимог до кваліфікаційних робіт з психології 2018-19 н.р.

Рекомендовані МК терміни затвердження тем та проведення захисту курсових робіт, проміжних і заключних звітів з виконання кваліфікаційних (дипломних) робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності «Психологія»

 

Поточна інформація

Розклад занять

Затверджені теми дипломних робіт (Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 18/19 навчальний рік)

Екзаменаційгі білети з предметів: людиноцентрований підхід, методи психотерапії і психокорекції, основи психотерапії

 

Документи методкомісії

ПЛАН роботи методичної комісії факультету психології на 2018/2019 навчальний рік

Розпорядження про персональний склад методичної комісії

Рекомендовані МК терміни затвердження тем курсових і дипломних робіт та проведення захисту курсових робіт, проміжних і заключних звітів з виконання кваліфікаційних робіт

Порівняльна таблиця основних вимог до кваліфікаційних робіт з психології   2018-19н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності «Психологія»

Інформація для студентів 2-го курсу

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ 2 КУРСА

Критерії оцінювання курсових робіт студентів 2 курсу

Інформація для студентів 3-го курсу

Критерії оцінювання курсових робіт студентів 3 курсу

Критерії оцінювання роботи студента IV,VI курсу під час підготовки дипломної роботи з напряму 6.030102 та спеціальності 8.03010201 «Психологія»

ІНФОРМАЦІЯ про стан науково-методичного забезпечення навчального процесу на факультеті психології у 2017-18 навчальному році

Звіт з виконання плану роботи методичної комісії факультету психології у 2017-18 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для студентів 3-го курсу

 

Інформація для студентів 3-го курсу

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua