Завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самостійної роботи

1 курс

"Порівняльна психологія. Зоопсихологія", Фролова Євгенія Валеріївна

Завдання для медичного факультету / tasks for the Medical Faculty, Луценко Олена Львівна, Фролова Євгенія Валеріївна / Lutsenko Olena Lvivna, Frolova Yevgenia Valeriivna

"Експериментальна психологія", Яновська Світлана Германівна

"Експериментальна психологія", матеріали, Яновська Світлана Германівна

"Пізнавальні процеси", Заїка Євген Валентинович

"Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки", Забродський Руслан Францевич

"Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки", продовження, Забродський Руслан Францевич

"Емоційно-вольові процеси", Гуляєва Олена Володимирівна

"Психологія особистості", спеціальність – Соціологія (Соціальна робота), Барінова Наталія Вікторівна

"Німецька мова" (1-3 курси), Терещенко Ольга Юріївна

"Французська мова" (1-3 курси), Васильєва О.С.

"Психологія особистості", спеціальність – Соціологія (Соціальна робота), продовження, Барінова Наталія Вікторівна

 

2 курс

Психологія ”, філософський факультет, Харченко Андрій Олександрович

Психологія ефективної комунікації ” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, Харченко Андрій Олександрович

Особистість та міжособистісна взаємодія” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, Федосєєв Віталій Альфредович

«Психологія сім’ї»– міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, Терещенко Надія Миколаївна

«Психологія сім’ї»– міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси - презентація, Терещенко Надія Миколаївна

"Диференційна психологія" - завдання до лекцій, Милославська Олена Володимирівна

"Диференційна психологія" - завдання до практичних занять, Милославська Олена Володимирівна

"Соціальна психологія", Ярош Ніна Сергіївна

"Математичні методи в психології", Олефір Валерій Олександрович

"Експериментальна психологія. Практикум з психології", Маєвська Наталія Анатоліївна

"Основи педагогіки", хімічний факультет, Жукова Оксана Анатоліївна

"Педагогіка", факультет іноземних мов, Наливайко Олексій Олексійович

«Секрети успішного лідера: методи, практики, технології», міжфакультетська дисциплина (для студентів з 2 та 3 курсу факультетів: біологічного, економічного, філологічного, хімічного, іноземних мов, МЕВ та ТБ, РБЕКС, ФГГРТ та ФКН), Махновський Сергій Сергійович

"Соціальна психологія" (практичні заняття) 2 курс, група ПС-23, Зімовін Олексій Іванович

"Диференційна психологія", заочна форма навчання, Ярош Ніна Сергіївна

"Диференційна психологія", практичні завдання, заочна форма навчання, Ярош Ніна Сергіївна

"Психологія особистості", заочна форма навчання, Гімаєва Юлія Азгатівна

"Експериментальна психологія. Практикум з психології", заочна форма навчання, Маєвська Наталія Анатоліївна

"Техніки соціально-психологічного тренінгу", заочна форма навчання, Яновська Світлана Германівна

"Соціальна психологія", заочна форма навчання, Ярош Ніна Сергіївна

"Німецька мова" (1-3 курси), Терещенко Ольга Юріївна

"Французська мова" (1-3 курси), Васильєва О.С.

"Педагогічна психологія", Невоєнна Олена Анатоліївна, Зуєв Ігор Олександрович

"Диференційна психологія" - продовження, Милославська Олена Володимирівна

Психологія ”, філософський факультет, продовження, Харченко Андрій Олександрович

Психологія ефективної комунікації” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, продовження, Харченко Андрій Олександрович

Особистість та міжособистісна взаємодія” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, продовження, Федосєєв Віталій Альфредович

"Педагогічна психологія", заочна форма навчання, Невоєнна Олена Анатоліївна

"Педагогічна психологія", продовження, Невоєнна Олена Анатоліївна, Зуєв Ігор Олександрович

 

3 курс

Основи неврозології і психотерапії”, Федосєєв Віталій Альфредович

Психологія ”, філологічний факультет, Лісеная Алла Михайлівна

"Патопсихологія" та "Етнопсихологія", Павленко Валентина Миколаївна

"Історія психології", Маєвська Наталія Анатоліївна

"Нейропсихологія", для денної та заочної форми навчання, Заїка Євген Валентинович

Психологія ефективної комунікації ” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, Харченко Андрій Олександрович

Особистість та міжособистісна взаємодія” – міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, всі факультети, окрім факультету психології, Федосєєв Віталій Альфредович

«Психологія сім’ї»– міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, Терещенко Надія Миколаївна

«Психологія сім’ї»– міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси - презентація, Терещенко Надія Миколаївна

«Секрети успішного лідера: методи, практики, технології», міжфакультетська дисциплина (для студентів з 2 та 3 курсу факультетів: біологічного, економічного, філологічного, хімічного, іноземних мов, МЕВ та ТБ, РБЕКС, ФГГРТ та ФКН), Махновський Сергій Сергійович

"Культура професійного спілкування", факультети: соціологічний, економічний, міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, факультет комп’ютерних наук, юридичний, Комишан Анатолій Іванович

"Педагогіка", філософський факультет, Шведова Ярослава Василівна

"Англійська мова", Сапрунова О.Г.

"Психологія міжособистісної та ділової комунікації", міжфакультетська дисциплина, Милославська Олена Володимирівна

"Німецька мова" (1-3 курси), Терещенко Ольга Юріївна

"Елітарна та масова культура", Мариняк Руслана Степанівна

"Історія психології", заочна форма навчання, Маєвська Наталія Анатоліївна

"Французська мова" (1-3 курси), Васильєва О.С.

"Психологія міжособистісної та ділової комунікації", міжфакультетська дисциплина, продовження, Милославська Олена Володимирівна

Нейропсихологія та патопсихологія, заочна форма навчання, Павленко Валентина Миколаївна

"Патопсихологія", продовження, Павленко Валентина Миколаївна

Психологія ”, філологічний факультет, продовження, Лісеная Алла Михайлівна

«Психологія сім’ї»– міжфакультетська дисциплина, 2-3 курси, продовження, Терещенко Надія Миколаївна

Основи неврозології і психотерапії”, продовження, Федосєєв Віталій Альфредович

"Елітарна та масова культура", заочна форма навчання, Мариняк Руслана Степанівна

"Етнічна психологія", заочна форма навчання, Москаленко Вікторія Василівна

"Етнічна психологія", орієнтовні питання до іспиту, заочна форма навчання, Москаленко Вікторія Василівна

"Патопсихологія", заочна форма навчання, продовження, Павленко Валентина Миколаївна

 

4 курс

"Психологія здоров`я", Кряж Ірина Володимирівна, Севост`янов Павло Олександрович

«Психологія підприємництва», Яновська Світлана Германівна

«Психологія підприємництва», Павленко Ганна Володимирівна

"Практична психологія в рекламі та маркетингу", Павленко Ганна Володимирівна

«Історія Харківської психологічної школи», Іванова Олена Феліксівна

"Психологія дорослішання та зрілості", Гімаєва Юлія Азгатівна

"Практична психологія в рекламі та маркетингу", Ярош Ніна Сергіївна

"Педагогіка", факультет: радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, Боченко Ольга Вячеславівна

"Сімейне консультування", Гімаєва Юлія Азгатівна

«Історія Харківської психологічної школи», продовження, Іванова Олена Феліксівна

«Психологія підприємництва», продовження, Павленко Ганна Володимирівна

"Практична психологія в рекламі та маркетингу", продовження, Павленко Ганна Володимирівна

 

Магістри

"Методи багатомірного аналізу в психології", Кряж Ірина Володимирівна

"Методи багатомірного аналізу в психології" - нормативні завдання, Кряж Ірина Володимирівна

"Психологія і педагогіка профільної середньої освіти", факультет геології, географії, рекреації і туризму, Фролова Євгенія Валеріївна

"Психологія адиктивної поведінки", Фролова Євгенія Валеріївна

"Методологічні проблеми психології", Заїка Євген Валентинович

Психологія і педагогіка профільної середньої освіти”, факультет геології, географії, рекреації і туризму, Лутаєва Тетяна Василівна

"Психологія кар’єри", Кочарян Ігор Олександрович

"Психологічне організаційне консультування", Зімовін Олексій Іванович

Факультатив «творча діяльність сучасного викладача вищої школи» (педагогіка вищої школи), фізичний факультет, Друганова Олена Миколаївна

Факультатив «Творча діяльність сучасного викладача вищої школи» (педагогіка вищої школи), фізичний факультет, Друганова Олена Миколаївна

 

Графіки Skype - консультацій

Кафедра загальної психології

Кафедра прикладної психології

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

Кафедра педагогіки

 

 

 

     

 

Ми у соцмережах

English version

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua