Аспірантура

  ОНП акредитовано

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони (здобувач вищої освіти, випускник, представник роботодавця та інші особи) можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Психологія»

1

Декан факультету психології

Крейдун Надія Петрівна, к.психол.н., доцент

npkreydun@karazin.ua

+380577075137

2

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми)

Кряж Ірина Володимирівна, професор кафедри прикладної психології, д.психол.н., доцент

ikryazh@karazin.ua

+380577075076
+380577075170

 

 

ДОКУМЕНТИ:

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 - Психологія

Навчальний план підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем, доктор філософії 053 Психологія. 2020-2024  денна форма

Навчальний план підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем, доктор філософії 053 Психологія. 2020-2024  заочна форма

Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за ОНП ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-наукова програма (2019). Спеціальність 053 Психологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Навчальний план підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05 - Соціальні і поведінкові науки за спеціальністю 053 - Психологія. 2021-2025. Денна форма навчання

Навчальний план підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05 - Соціальні і поведінкові науки за спеціальністю 053 - Психологія. 2021-2025. Заочна форма навчання

Освітньо-наукова програма (2021-2025)

Робочий навчальний план (1 курс, денна)

Робочий навчальний план (1 курс, заочна)

Робочий навчальний план (2 курс, денна)

Робочий навчальний план (2 курс, заочна)

 

На факультеті навчаються аспіранти:

Кафедра прикладної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

Тема роботи

ПІБ
наукового керівника

4 р. - PhD

2018 – 2022

Левенець Наталя Володимирівна

Відкритість особистості як ресурс суб'єктивного благополуччя: екзистенційний вимір

проф. Кряж І.В.

2 р. - PhD 2020-2024 Оксененко Ірина Олексіївна Довіра до соціального працівника як чинник підтримки психологічного здоров'я у сім'ях груп ризику проф. Кряж І.В.
1 р. - PhD 2021-2025 Ронжес Олена Євгеніївна Психологічна, психофізіологічна та соціальна адаптація людини в період активного переходу до цифрових технологій

проф. Луценко О. Л.;

проф., академік НАН України, Бакіров В. С.

Кафедра загальної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

Тема

ПІБ

ПІБ
наукового керівника

2 р. - PhD 2020-2024 Професійна ідентичність як фактор позитивного функціонування особистості студентів Малофейкіна Катерина Олексіївна Проф. Олефір В.О.
1 р. - PhD 2021-2025 Психологічний капітал у осіб, що здобувають вищу освіту Котенко Світлана Андріївна Проф. Олефір В.О.

 

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

Тема роботи

ПІБ
наукового керівника

2 р. - PhD

2020 (вступ)

Академічна відпустка

Кас'янов Артур Валерійович Психологічні чинники вибору життєвого шляху проф. Кочарян О.С.

 

Наші випускники:

Павленко Ганна Володимирівна, 2020 рік
Антонович  Мілена Олександрівна, 2021 рік
Точка (Зубенко) Олеся Михайлівна, 2021 рік
Баєва Каріна Олегівна, 2021 рік
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua