Аспірантура

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони (здобувач вищої освіти, випускник, представник роботодавця та інші особи) можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Психологія»

1

Декан факультету психології

Крейдун Надія Петрівна, к.психол.н., доцент

npkreydun@karazin.ua

+380577075137

2

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми)

Кряж Ірина Володимирівна, завідувач кафедри прикладної психології, д.психол.н., доцент

ikryazh@karazin.ua

+380577075076
+380577075170

 

 

Робочий навчальний план - 2019/2020, курс 2, денна форма навчання

Робочий навчальний план 2020-2021 денна форма

Навчальний план підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем, доктор філософії 053 Психологія. 2020-2024  денна форма

Навчальний план підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем, доктор філософії 053 Психологія. 2020-2024  заочна форма

ОНП-2019 - програми

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії. 2016-2020 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2017-2021 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2018-2022 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2019-2023 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії. 2016-2020 навчальний рік, заочна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2017-2021 навчальний рік, заочна форма навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я

СИЛАБУС навчальної дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОМАТИКИ

СИЛАБУС навчальної дисципліни "Дизайн та планування наукового дослідження з психології"

СИЛАБУС навчальної дисципліни "ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИМИ РІВНЯННЯМИ В ПСИХОЛОГІЇ"

СИЛАБУС навчальної дисципліни "ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ"

ПРОГРАМА вступного іспиту до третього освітньо-наукового рівня підготовки доктор філософії (PhD) за спеціальністю 053 – Психологія

Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за ОНП ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки за спеціальністю 053 – Психологія (2016).

Освітньо-наукова програма (2019). Спеціальність 053 Психологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Робоча програма навчальної дисципліни Психологія здоров`я

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми психосоматики

Робоча програма асистентської педагогічної практики

 

На факультеті навчаються наступні аспіранти:

Список аспірантів факультету психології

Кафедра прикладної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

Тема роботи

ПІБ
наукового керівника

2 р. - PhD

2018 – 2022

Левенець Наталя Володимирівна

Відкритість особистості як ресурс суб'єктивного благополуччя: екзистенційний вимір

доц. Кряж І.В.

645645

3 р. - PhD

2017 – 2021

Баєва Карина Олегівна

Особистісні чинники екологічно значущої поведінки

доц. Кряж І.В.

565656+

3 р. - PhD (з/в)
Академічна відпустка

2016 – 2020

Мироненко Ольга Миколаївна

 

доц. Кряж І.В.

4561231

4 р. - PhD

2016 – 2020

Павленко Ганна Володимирівна

Особистісні диспозиції як ресурс психологічного благополуччя

доц. Кряж І.В.

Кафедра загальної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

ПІБ
наукового керівника

45456

Декретна відпустка

2013

Гарна Олександра Олександрівна

доц. Невоєнна О.А.

 

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

Тема роботи

ПІБ
наукового керівника

45646

3р. - PhD

2017 – 2021

Антонович  Мілена Олександрівна

Особливості регуляції Я – системи особистості з хімічною адикцією (на прикладі алко - та наркозалежності)

проф. Кочарян О.С.

52123132

3р. - PhD

2017 - 2021

Зубенко Олеся Михайлівна 

Особистісна регуляція життєвого стилю особистості

проф. Кочарян О.С.

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua