Аспірантура

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони (здобувач вищої освіти, випускник, представник роботодавця та інші особи) можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Психологія»

1

Декан факультету психології

Крейдун Надія Петрівна, к.психол.н., доцент

npkreydun@karazin.ua

+380577075137

2

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми)

Кряж Ірина Володимирівна, завідувач кафедри прикладної психології, д.психол.н., доцент

ikryazh@karazin.ua

+380577075076
+380577075170

 

 

Робочий навчальний план - 2018/2019, курс 1, денна форма навчання

Робочий навчальний план - 2018/2019, курс 2, денна форма навчання

Робочий навчальний план - 2019/2020, курс 2, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії. 2016-2020 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2017-2021 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2018-2022 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2019-2023 навчальний рік, денна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії. 2016-2020 навчальний рік, заочна форма навчання

Додаток 3. Навчальний план Підготовки та третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з психології. 2017-2021 навчальний рік, заочна форма навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я

СИЛАБУС навчальної дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОМАТИКИ

ПРОГРАМА вступного іспиту до третього освітньо-наукового рівня підготовки доктор філософії (PhD) за спеціальністю 053 – Психологія

Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за ОНП ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти з галузі знань 05-Соціальні і поведінкові науки за спеціальністю 053 – Психологія (2016).

Робоча програма навчальної дисципліни Психологія здоров`я

Робоча програма навчальної дисципліни Якісні методи в психології

Робоча програма навчальної дисципліни Психологія гострих та посттравматичних стресових розладів

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми психосоматики

ПРОЄКТ навчального плану Підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05 - Соціальні і поведінкові науки 2021-2025 н.р. Денна форма навчання

 

 

На факультеті функціонує аспірантура за спеціальностями: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології, 19.00.04 – медична психологія, 13.00.01 - загальна педагогіка, історія педагогіки, 13.00.05 - соціальна педагогіка, та докторантура за спеціальностями: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології, 19.00.04 – медична психологія

На факультеті навчаються наступні аспіранти:

Список аспірантів факультету психології

Кафедра прикладної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

ПІБ
наукового керівника

2 р. - PhD

2018 – 2022

Левенець Наталя Володимирівна

доц. Кряж І.В.

645645

3 р. - PhD

2017 – 2021

Баєва Карина Олегівна

доц. Кряж І.В.

565656+

3 р. - PhD (з/в)
Академічна відпустка

2016 – 2020

Мироненко Ольга Миколаївна

доц. Кряж І.В.

4561231

4 р. - PhD

2016 – 2020

Павленко Ганна Володимирівна

доц. Кряж І.В.

Кафедра загальної психології

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

ПІБ
наукового керівника

45456

Декретна відпустка

2013

Гарна Олександра Олександрівна

доц. Невоєнна О.А.

 

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

 

Рік навчання

Рік вступу – рік закінчення

ПІБ

ПІБ
наукового керівника

45646

3р. - PhD

2017 – 2021

Антонович  Мілена Олександрівна

проф. Кочарян О.С.

52123132

3р. - PhD

2017 - 2021

Зубенко Олеся Михайлівна 

проф. Кочарян О.С.

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua