Абітурієнту

До Вашої уваги наш буклет

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ для вступу на факультет психології на основі повної загальної середньої освіти

СПІВБЕСІДА для абітурієнтів, які вступають на факультет психології для отримання ІІ вищої освіти

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ для вступу на факультет психології для здобуття ступеня магістра

СПІВБЕСІДА для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на навчання на 2-й курс факультету психології

Перелік документів для вступу на 1 курс факультету психології

Перелік документів для вступу на факультет психології – ІІ вища освіта

Перелік документів для вступу до магістратури факультету психології

Перелік документів для вступу факультету психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

ПРОГРАМА проведення співбесіди з абітурієнтами, що вступають на факультет психології для навчання за напрямом підготовки: 6.030102 - Психологія ( Освітньо-кваліфікаційний рівень – Бакалавр) (друга вища освіта)

ПРОГРАМА фахового іспиту з «Загальної психології» для абітурієнтів, що вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття рівня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 053 - психологія, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодого спеціаліста

ПРОГРАМА проведення співбесіди з «Прикладної психології» з абітурієнтами, що вступають на факультет психології з інших напрямів для навчання за спеціальністю 053 – Психологія (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

ПРОГРАМА фахового іспиту для спеціальності 053 - Психологія (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (денна форма навчання)

Навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік (заочна форма навчання)

Навчальний план на 2016/2017 н.р. (друга вища освіта, заочна форма навчання)

Презентація факультету очима студентів:

 

 

 
Чекаємо на тебе у приймальній комісії
 

 

Сертифікати ЗНО

українська мова та література (рівень базовий);

біологія (профілюючий) (рівень базовий);

історія України (рівень базовий)

 

Наші студенти - найкреативніші - на найкреативніших парах у світі:

 

Презентація факультету в Ландау-центрі:

 

Наші першокурсники радять абітурієнтам:

 

 

 

 

Любов до факультету безмежна:

 

 

Харківський національний університет — один із найстаріших університетів Східної Європи, має статус статус дослідницького університету та займає 2-ге місце у рейтингу найкращих ВНЗ України (за даними 2015 року).
На факультеті психології Харківського національного університету є всі умови для професійного розвитку: функціонує аспірантура, є власне наукове видання, щорічно проводиться студентська наукова конференція, виконуються гранти та науково-дослідні роботи, працює студентське наукове товариство. Велика увага на факультеті приділяється всебічному розвитку особистості студента у науковій, культурній, спортивній сферах, підтримці студентського самоврядування.
Факультет психології славиться своєю якісною освітою та висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. До складу факультету входять 4 кафедри (кафедра загальної психології, кафедра прикладної психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії та кафедра педагогіки) та 2 лабораторії (науково-дослідна психодіагностична лабораторія і лабораторія психології розвитку). Серед викладачів факультету 8 професорів, докторів наук і 31 доцент, кандидат наук. На факультеті створена сучасна база з інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, яка постійно вдосконалюється. Проведено комунікаційні лінії і функціонують підключення до мережі Інтернет, створена база комп'ютерних тестів. Навчальна база факультету дозволяє сформувати та вдосконалити навички і вміння з організації та проведення соціально-психологічних, психотерапевтичних та бізнес тренінгів, що дозволить вам впевнено почуватися на ринку праці.
Факультет здійснює підготовку магістрів психології (денної та заочної форми навчання), як на базі державного замовлення (бюджет), так і за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт). Заочна форма навчання - тільки на контрактній основі.

 

Причини, через які варто обирати наш факультет

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua