Студентське наукове товариство факультету

 

Студентське наукове товариство факультету психології

Актуальне:

Виконання плану роботи секції студентського наукового товариства (СНТ) кафедри прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2015–2016 н. р.

Докладніше

В межах підготовки до відзначення 15-річчя з дня створення факультету психології, сьомого жовтня 2015р., викладачі кафедри прикладної психології доктор психологічних наук, професор Кривоконь Н. І., та кандидат психологічних наук, доцент Сорока А. В. організували зустріч студентів – активних учасників студентського наукового товариства кафедри з практичними психологами, що надають послуги  учасникам АТО і членам їх сімей у громадській організації «Інституту кріомедицини». А саме – доктором медичних наук, професором, військовим лікарем Лисенко Н.А., психологами, капеланами Першого Українського батальйону воєнних капеланів – Бойко  С. В. та П’ятик  А. В.

        

Гості розповіли про психологічні проблеми, притаманні людям, які безпосередньо брали участь у воєнних діях, а також їх близьким і рідним. Також зупинилися на особливостях психологічної та психотерапевтичної допомоги і підтримки даним категоріям громадян, розповіли практичні випадки та ситуації, з якими доводилося стикатися, а також відповіли на численні запитання студентів.

      
  

        На зустріч до відзначення 15 – річчя з дня створення першого в Україні факультету психології!
         Відповідно до виконання плану роботи секції СНТ кафедри прикладної психології, восьмого та двадцять другого жовтня 2015 р. організовано відвідування музею А. С. Макаренко студентами 4–го курсу факультету пси-хології. Також проведено зі студентами на базі навчально-методичного центру–музею професійних традицій підготовки персоналу ДПтСУ практичні заняття на тему: «Особливості психодіагностичної роботи із неповнолітніми засудженими Курязької В К.» та «Специфіка профілактичної і психокорекційної роботи із неповнолітніми засудженими «Групи ризику» Курязької ВК» Заняття проводили – директор Курязької середньої школи Чиркова Н. А. та психологи Курязької В К – Шаповалова М. І., Тріфонова      А. Ю. Саме взаємозв’язок теорії та практики дає можливість покращити результативність якості навчання студентів та більш якісно підготувати випускників до виконання своїх обов’язків в різних сферах діяльності.
         Голова секції СНТ кафедри прикладної психології – Асауленко О. М.         

Куратор секції СНТ кафедри прикладної психології – доцент Сорока А. В.         
        

        

Студентське наукове товариство факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є одним із органів студентського самоврядування факультету, метою якого є сприяння науковій діяльності студентів, реалізації їх творчого та лідерського потенціалів.

Основними принципами роботи Студентського наукового товариства є: верховенство наукової творчості та наукового співробітництва; добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування і гласність в роботі; органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

Завдання Студентського наукового товариства: пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів; популяризація наукової діяльності у студентських колах; створення творчих колективів, студентських наукових секцій з метою реалізації науково-дослідницького потенціалу студентів та молодих вчених; організація наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів і т.п. серед студентів та молодих вчених; проведення колективних студентських досліджень.

СНО має власну сторінку у VK

 

Структура Студентського наукового товариства факультету психології

Секція теоретичної психології

Представлена тематичними відкритими лекціями і семінарами і розвивається на базі кафедри загальної психології. Завдяки роботі секції, студенти можуть познайомитися з основними сучасними науковими розробками вчених факультету психології.

Основні напрямки роботи секції: теорія і методологія психології.

У своєму складі має клуб для студентів «Методи математичної обробки даних у психологічному дослідженні» , метою якого є ознайомлення зі складними багатовимірними методами математичної статистики, а також новими сучасними методами.

Секція прикладної психології

Функціонує на базі однойменної кафедри і займається актуальними питаннями сучасної практичної психології. Одними з них є: тенденції сучасної психодіагностики країн СНД і далекого зарубіжжя, феномени міжособистісної взаємодії в малій групі, актуальні питання етнопсихології, пенітенціарної психології та інші.

У рамках секції для студентів які бажають працювати у сфері юридичної та пенітенціарної психології проводяться виїзні заняття на базі виправних закладів.

При секції існує кіноклуб , на засіданнях якого студенти переглядають фільми з психологічної тематикою, аналізують і обговорюють їх.

Секція клінічної психології та психотерапії

Розвивається на базі кафедри психологічного консультування і психотерапії. На секції обговорюються питання сучасних тенденцій медичної та клінічної психології, серед яких: сучасні методи психотерапії, залежна поведінка, методики навіювання та гіпнозу та інші.

Організуються зустрічі з провідними спеціалістами в області практичної психології.

 

Члени СНТ:

Посада

П.І.Б.

Курс, група

Контакти

Голова Правління

Алімова Марина Олексіївна

4 курс
ПС-41

marina.alimova.kh@gmail.com
063 157 67 79

Заступник

Сахно Катерина Дмитрівна

2 курс
ПС-23

katrin-0805@mail.ru 
0937356031

Вчений секретар

Хлєбнікова Дар’я Володимирівна

4 курс 
ПС-43

lucky.darja@gmail.com 
0931571616

Куратор секції теоретичної психології

Галущак Анна Сергіївна

2 курс
ПС-21

anna-0209@mail.ru 
050 70 33 431

Куратор секції прикладної психології

Хлєбнікова Дар’я Володимирівна

4 курс 
ПС-43

lucky.darja@gmail.com 
0931571616

Куратор секцї клінічної психології та психотерапії

Пантюх Марія Анатоліівна

4 курс
ПС-44

maria.pantukh@yandex.ru 
0990015801

Куратор
профорієнтаціного клубу «Психолог»

Головченко Катерина Віталіївна

4 курс
ПС-42

0999289135
ekaterinagolovc@mail.ru

Куратор кіноклубу

Колпак Тетяна Володимирівна

4 курс
ПС-42

 Haroschay@yandex.ua
0952205115

Куратор клубу  «Методи математичної обробки даних у психологічному дослідженні

Сахно Катерина
Дмитрівна

2 курс
ПС-23

katrin-0805@mail.ru 
0937356031

 

 

 

 

 

 

.

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net