Студентське наукове товариство факультету

 

Студентське наукове товариство факультету психології

Студентське наукове товариство факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є одним із органів студентського самоврядування факультету, метою якого є сприяння науковій діяльності студентів, реалізації їх творчого та лідерського потенціалів.

Основними принципами роботи Студентського наукового товариства є: верховенство наукової творчості та наукового співробітництва; добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування і гласність в роботі; органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

Завдання Студентського наукового товариства: пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів; популяризація наукової діяльності у студентських колах; створення творчих колективів, студентських наукових секцій з метою реалізації науково-дослідницького потенціалу студентів та молодих вчених; організація наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів і т.п. серед студентів та молодих вчених; проведення колективних студентських досліджень.

 

 

Структура Студентського наукового товариства факультету психології

Секція теоретичної психології

Представлена тематичними відкритими лекціями і семінарами і розвивається на базі кафедри загальної психології. Завдяки роботі секції, студенти можуть познайомитися з основними сучасними науковими розробками вчених факультету психології.

Основні напрямки роботи секції: теорія і методологія психології.

У своєму складі має клуб для студентів «Методи математичної обробки даних у психологічному дослідженні» , метою якого є ознайомлення зі складними багатовимірними методами математичної статистики, а також новими сучасними методами.

Секція прикладної психології

Функціонує на базі однойменної кафедри і займається актуальними питаннями сучасної практичної психології. Одними з них є: тенденції сучасної психодіагностики країн СНД і далекого зарубіжжя, феномени міжособистісної взаємодії в малій групі, актуальні питання етнопсихології, пенітенціарної психології та інші.

У рамках секції для студентів які бажають працювати у сфері юридичної та пенітенціарної психології проводяться виїзні заняття на базі виправних закладів.

При секції існує кіноклуб , на засіданнях якого студенти переглядають фільми з психологічної тематикою, аналізують і обговорюють їх.

Секція клінічної психології та психотерапії

Розвивається на базі кафедри психологічного консультування і психотерапії. На секції обговорюються питання сучасних тенденцій медичної та клінічної психології, серед яких: сучасні методи психотерапії, залежна поведінка, методики навіювання та гіпнозу та інші.

Організуються зустрічі з провідними спеціалістами в області практичної психології.

 

Члени СНТ:

Балицька Анастасія, ПС-22, голова СНТ.
Базилевська Людмила, ПС-21, секретар СНТ.
Литвиненко Ганна, ПС-21, заступник голови СНТ, секретар секції теоретичної (загальної) психології.
Фільчакова Аліса, ПС-31, секретар секції прикладної психології.
Сич Анжеліка, ПС-22, секретар секції клінічної психології.

 

 

 

 

 

.

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70. E-mail: psychology@karazin.ua