Навчально-методичний комплекс дисциплін

 

Навчально-методичний комплекс дисциплін

 

Кафедра загальної психології

Кафедра прикладної психології

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

Кафедра педагогіки

 

АРХІВ

НМКД на 1 семестр 2020-2021 навчального року:

Пояснення:

4141- не передбачено в рамках курсу

1- документ у наявності

Кафедра загальної психології

Дисципліна Робоча програма Навчальний контент План практичних занять Питання для поточного контролю Питання до підсумкового контролю
Експериментальна психологія та практикум з психології. Неекспериментальні методи в психології
1 1 1 1 1
Експериментальна психологія та практикум з психології. Пізнавальні процеси
1 1 1 1 1
Гендерна психологія
1 1 1 1 1
Когнітивні процеси та методи їх дослідження
1 1 1 1 1
Методика викладання психології
1 1 1 1 424242
Методологічні проблеми психології
1 1 1 1 1
Основи психологічного консультування
1 1 1 1 1
Педагогічна асистенська практика
1 1 1 1 1
Педагогічна практика
1 1 424242 424242 1
Проективні методи дослідження особистості
1 1 1 1 1
Психологія праці та організаційна психологія
1 1 1 1 1
Вікова психологія
1 1 1 1 1
Психологія кар’єри
1 1 1 1 1
Історія психології
1 1 1 1 1
Експериментальна психологія. Практикум з психології
1 1 1 1 424242

 

Кафедра прикладної психології

Дисципліна Робоча програма Навчальний контент План практичних занять Питання для поточного контролю Питання до підсумкового контролю
Клінічна психодіагностика
1 1 1 1 1
Психологічні аспекти групової динаміки
1 1 1 1 1
Загальна психологія. Вступ до психології
1 1 1 1 1
Загальна психологія (соціологічний)
1 1 1 1 1
Психологія (іноземних мов)
1 1 1 1 1
Психологія розвитку (іноземних мов)
1 1 1 1 424242
Психофізіологія
1 1 1 1 1
Психодіагностика
1 1 1 1 1
Психологія міжособистісної та ділової комунікації
1 1 1 1 424242
Психологія (хімічний)
1 1 1 1 14
Техніки СПТ
1 1 1 1 1
Політична психологія
1 1 1 1 1
Психологія здоров`я
1 1 1 1
Психологія конфліктів
1 1 1 1 1
Соціально-психологічна компетентність для професійного розвитку
1 1 1 1 1

 

Кафедра психологічного консультування і психотерапії

Дисципліна Робоча програма Навчальний контент План практичних занять Питання для поточного контролю Питання до підсумкового контролю
«Загальна та вікова психологія» (факультет геології, географії, рекреації і туризму)
1 1 1 1 1
Професійна психологія (факультет геології, географії, рекреації і туризму)
1 1 1 1 1
Психологія адиктивної поведінки
1 1 1 1 1
Психогенетика (факультатив)
1 1 454 454 454
Психологія (загальна, вікова та педагогічна) (Біологічний)
1 1 1 1 1
Психологія і педагогіка навчальної діяльності (біологічний факультет)
1 1 1 1 1
Порівняльна психологія. Зоопсихологія
1 1 1 1 1
Псиxологія ефективної комунікації
1 1 1 1 1
Сучасні терапевтичні теxніки роботи з несвідомим
1 1 1 1 1
Психологія (філософський)
1 1 1 1 1
Психологія іміджу та самопрезентації
1 1 454 454 454
Візуальна психодіагностика
1 1 1 1 1
Візуальна психодіагностика
(МФД)
1 1 1 1 1
Методи психотерапії і психокорекції
1 1 1 1 1
Психотерапія та психокорекція дітей та підлітків
1 1 454 454 454
Особистість та міжособистісна взаємодія
1 1 1 1 1
Основи неврозології і психотерапії
1 1 1 1 1
Основи психотерапії
1 1 1 1 1
Загальна та вікова психологія» (факультет геології, географії, рекреації і туризму
1 1 1 1 1
Професійна  психологія (факультет геології, географії, рекреації і туризму)
1 1 1 1 1
Псиxологія ефективної комунікації (біофак)
1 1 1 1 1
Людиноцентрований підхід: консультування, психотерапія, соціальне застосування
1 1 1 1 1
Основи сексології
1 1 1 1 1
Психологія (філфак)
1 1 1 1 1
Психологія соматичних хворих
1 1 1 1 1

 

Кафедра педагогіки

Дисципліна Робоча програма Навчальний контент План практичних занять Питання для поточного контролю Питання до підсумкового контролю
Освітні вимірювання (біологічний)
1 1 1 1 1
Методика викладання у вищій школі
1 1 1 1 1
Основи педагогіки та методика виховної роботи
1 1 1 1 1
Педагогіка (геології, географії, рекреації і туризму)
1 1 1 1 414
Педагогіка і психологія вищої школи
1 1 1 1 414
Педагогіка успіху (міжфакультетська дисципліна)
1 1 1 1 414
Педагогіка вищої школи (філософський)
1 1 1 1 414
Педагогіка (хімічний)
1 1 1 1 1
Покоління X Y Z та виклики сучасності (міжфакультетська дисципліна)
1 1 1 1 414
Психологія та педагогіка навчальної діяльності
1 1 1 1 414
Педагогіка вищої школи (історичний)
1 1 1 1 1
Секрети успішного лідера: методи,практики, технології (міжфакультетська дисципліна)
1 1 1 1 414

 

Силабуси

Дисципліна
Силабус
Освітні вимірювання
1

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua