Факультет психології

Відкритий у 2000 році у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна став першим окремим факультетом в освітньому просторі України.

Підготовка студентів та наукових кадрів вищоі кваліфікації

Підготовка фахівців-психологів

image

 

Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Форми навчання: денна, заочно-дистанційна та заочна (друга вища освіта).
Навчальним планом підготовки психологів передбачається вивчення:
• фундаментальних дисциплін (зокрема загальна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, історія психології, вікова психологія, диференційна психологія, психодіагностика, пато- та нейропсихологія, основи психотерапії, вища математика та теорія ймовірності, анатомія, фізіологія поведінки людини та тварин);
• дисциплін соціально-гуманітарного циклу (історія України, філософія, іноземна мова, та іноземна мова за фахом);
• дисциплін практичної підготовки (педагогічна, етнічна, політична, психологія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг,  основи сексології, психологія в маркетингу та рекламі, психологія конфліктів та ін.);
• також пропонуються спецкурси за власним вибором студента.

Читати далі

Новини

  15 липня

  Важлива інформація від приймальної комісії!!!
  До уваги абітурієнтів, що вступають до магістратури факультету психології!

  Прийом електронних заяв від абітурієнтів, що вступають за результатами ЄВІ з іноземної мови – з 15.07 по 23.07.
  Прийом заяв та документів від абітурієнтів від абітурієнтів, що мають ступінь магістра або спеціаліста та складатимуть іспит з іноземної мови в університеті – з 15.07 по 23.07 ОСОБИСТО в приймальній комісії за адресою: м-н Свободи, 6, к. 439 (пн.-пт: з 10-00 до 16-00, сб: з 10-00 до 15-00).
  Консультації:
  - З іноземної мови (для тих, хто не складав ЄВІ) – 23.07 о 15-00 в аудиторіях: англійська мова – Велика хімічна; німецька – 6-38; французька – 7-80, м-н Свободи, 4.
  - З фахового іспиту – 28.07 о 15-00, ауд. 5-61, м-н Свободи, 4.
  Екзамени:
  - З іноземної мови (для тих, хто не складав ЄВІ) – 24.07 о 10-00 в аудиторіях: англійська мова – Велика хімічна; німецька – 6-38; французька – 7-80, м-н Свободи, 4.
  - Фаховий іспит – 29.07 о 09-00, ауд. 5-61, м-н Свободи, 4.
  На екзамени необхідно мати:
  - Паспорт;
  - Екзаменаційний лист (який абітурієнт отримує у приймальній комісії);
  - Ручка;
  - Захисні маски (2 шт).

   

   

  14 липня

  Роботу приймальної комісії розпочато!

  Чекаємо на майбутніх психологів!

   

  14 липня

  45454

  УВАГА! Додаткова інформація щодо соціальної стипендії!!!

  До вашої уваги - зразок заяви для студентів пільгового контингенту, які надають документи на соціальну стипендію з 15 липня.

   

  06 липня

  До уваги студенів, які мають право на отримання соціальної стипендії!

  Для отримання соціальної стипендії на перший семестр 2021/2022 навчального року надається: 1. Заява студента 2. Копія студентського квітка 3. Документ, що підтверджує пільгу ( тільки особи з інвалідністю, особи с малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщені особи)

  Якщо соціальна стипендія оформлюється вперше: 1. Заява студента 2. Паспорт громадянина України – 2 копії; 3. Свідоцтво про народження дитини – 2 копії; 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 копії; 5. Студентський квиток – 2 копії; 6. Документ, що підтверджує пільгу – 2 копії;

  Студенту, який має право на призначення соціальної стипендії, необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО написати заяву.

  Якщо студент не має можливості особисто надати заяву і документи до деканату, документи на соціальну стипендію можна надіслати електронною поштою тільки у ЧІТКОМУ зображенні!!!

   

  30 червня

  До вашої уваги - Пропозиція кафедри прикладної психології щодо дослідження та впровадження системи покращення психологічного стану персоналу бізнес-структур

 

  24 червня

  До вашої уваги - презентація "Аналіз сучасних тенденцій у галузі та спеціальності «психологія»"

   

  21 червня

  Інформація щодо виконання програми виробничої практики студентів 1 курсу магістерської освітньої програми психологія, денна форма навчання

  18.06.2021 р. проведено підсумкову конференцію з виробничої практики здобувачів вищої освіти 1 курсу другого магістерського рівня вищої освіти, яка проходила в період з 17 травня по 18 червня 2021 року. Здобувачі-практиканти були направлені до 12 закладів загальної середньої освіти, громадських та благодійних організацій з якими є договір на проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів.
  В результаті виконання програми виробничої практики всі здобувачі навчальної групи (за винятком 1 з поважної причини) за оцінками керівників практики від баз практики та групових керівників практики отримали оцінку за дворівневою шкалою оцінювання – зараховано. Із них 8 здобувачів отримали загалом 96–100 балів, 9 здобувачів отримали оцінку 90–95 балів. Більшість студентів навчальної групи зарекомендували себе з кращої сторони та отримали запрошення на працевлаштування в даних базах практики після закінчення ЗВО.
  В процесі виконання індивідуального завдання виробничої практики здобувачі-практиканти висловлювали задоволеність можливістю отримати практичні навички зі спеціальності в установах, організаціях баз практики, ознайомитися з роботою практичних психологів на своєму робочому місці, відпрацюванні умінь і навичок із майбутньої професії, а також можливістю зібрати фактичний матеріал для виконання своєї кваліфікаційної роботи. Керівники баз практики вдячні студентам-практикантам за допомогу яку вони надали практичним психологам в процесі виконання індивідуального завдання.

  Факультетський керівник практики                                             А. В. Сорока

   

  01 червня

  До Дня захисту дітей

  Діти - квіти життя!) Напередодні Дня захисту дітей пропонуємо до вашої уваги квітучу фотогалерею наших викладачів.

   

  31 травня

   

  27-28 травня 2021 року на базі факультету відбулася науково-практична конференція
  «ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

  В роботі конференції взяли участь більше 100 чоловік. На пленарному засіданні та секціях було заслухано 65 доповідей. Викладачі кафедри загальної психології провели 4 майстер-класи. У конференції взяли участь представники Республіки Білорусь, Латвії та України.

  Дякуємо всім учасникам конференції за плідну роботу!

   

  31 травня

  Вітаємо Богдановського Сергія та його керівника доц. Гуляєву О.В. з першим місцем у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Педагогічна та вікова психологія" (м. Одеса).

  Пишаємося! Так тримати! Бажаємо майбутніх успіхів!

  Знай наших!!!!!

   

  26 травня

  Сьогодні відбулися вибори ректора нашого університету. Слід відзначити, що всі до єдиного наші співробітники та студенти, які мали голосувати, виконали цей почесний обов`язок. Адже психологи - найсумлінніші та найвідповідальніші! Згадаємо ще раз, як це було: до вашої уваги - невеличкий фотозвіт.

   

  26 травня

  20 – 21 травня 2021 року кафедрою педагогіки факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна проведено ІІ Міжнародна науково-методична конференція: «Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті». Співорганізаторами якої є: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України та Литовський університет наук про здоров’я.
  У науковому заході взяли участь близько 90 учасників. Серед них представники науково-педагогічної спільноти Литви, Польщі, Білорусі, Узбекистану а також науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, молоді науковці, аспіранти та студенти.
  Конференція організована відповідно до НДР кафедри педагогіки «Сучасні технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому просторі закладів вищої освіти» та Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки у рамках проекту «Новітні психолого-педагогічні технології навчання».
  В межах конференції відбувся круглий стіл: «Трансформація методик та технологій навчання в умовах пандемії: компетентннісний підхід», що проходив у форматі бліц-мозкового штурму. На ньому науковцями, педагогами та студентською молоддю обговорювалися питання перспектив розвитку педагогічної думки та взаємодії учасників освітнього процесу у зазначених умовах:
  1.  Актуальні методи та методики навчання в умовах викликів сьогодення.
  2.  Студентоцентрований підхід в умовах online та змішаного навчання.
  3.  Компетентнісний підхід в організації самостійної роботи студентів в умовах online та змішаного навчання.
  4.  Оновлення компетентностей педагогів як напрямок розвитку системи освіти в умовах викликів сьогодення.
  На секційних засіданнях обговорювалися питання, що пов’язані з проблемами: компетентнісного підходу стосовно організаційно-управлінських аспектів підготовки здобувачів освіти в умовах пандемії; методик та технологій формування і розвитку компетентності у здобувачів освіти в реаліях сьогодення; акцентів та пріоритетів у підвищенні кваліфікації педагогів та педагогічній майстерності відповідно до викликів сьогодення: компетентнісний підхід.

  На Конференції панувала творча атмосфера, яка сприяла обміну науковими досягненнями, ознайомленню з актуальними напрямами наукових досліджень з проблем компетентнісного підходу в сучасній освіті, встановленню творчих контактів між науковцями країн-учасниць конференції.

   

  26 травня

     

  Новини зі студентського життя

  Хочемо звітувати, що останнім часом дуже багато корисного було зроблено нашим студентським активом. Так, протягом минулого тижня студенти встигли:

  -презентувати нові дизайни факультетського мерчу;
  - дебютувати з авторською настільною грою "Скажи, хто я", що була розроблена саме студентами нашого факультету;
  -провести фінальну зустріч PSΨDO 2.0 з випускниками факультету;
  -укласти меморандум про намір створення громадської організації "Харківська асоціація студентів психологів";
  -провести прямий ефір на нашій сторінці в Instagram.

  Далі більше, далі краще!

   

  26 травня

  22 травня відбулася традиційна зустріч випускників Каразинського університету. Згадаємо ще раз, як це було: до вашої уваги - невеличкий фотозвіт.

   

  10 травня

  Інформація абітурієнтам,
  що вступають до магістратури факультету психології  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2021 році

     

  Для вступу до магістратури необхідно скласти вступні випробування:
  - Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ). Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) мають право скласти вступний іспит з іноземної мови в Університеті.

  - Фаховий іспит з "Загальної психології"...

  Читати далі

   

  10 травня

    7417  

  У цьому році наш факультет відзначає 21-річчя з дня заснування, тому ми підготували для вас багато цікавого. Попереду вас очікує дуже насичені дні, а починається тиждень факультету вже в понеділок. Ознайомтеся з розкладом, щоб нічого не пропустити.
  10 травня пройде презентація дизайнів нового факультетського мерчу.
  11 травня, у вівторок, ми дебютуємо з унікальною авторською настільною грою "Скажи, хто я", що розроблена студентами саме нашого факультету.
  12 травня - фінальна зустріч PSΨDO 2.0 з випускницею факультету та провідним фахівцем в свої справі.
  13 травня планується укладення меморандуму про намір документального створення "Харківської асоціації студентів психологів".
  14 травня ми проведемо прямий ефір на нашій сторінці в Instagram з цікавими гостями.
  Слідкуйте за нашими сторінками в Instagram, TikTok і Telegram, де протягом усього тижня вас очікують різні інтерактиви!

   

  08 травня

  456Сьогодні, 8 травня, Україна та світова спільнота відзначають День пам’яті та примирення, запроваджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2004 році. Цьогоріч світ відзначатиме 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

  8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування.

  Цей день Україна офіційно почала відзначати у 2015 році. Його започатковано задля вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні, висловлення поваги всім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті тих, хто загинув на фронтах, під час бомбардувань, перебував у полонах, концтаборах та зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття.

  Друга світова війна була і залишається найстрашнішою сторінкою у людській історії, вона забрала життя мільйонів людей у всьому світі.

  Каразінський університет традиційно вшановує пам’ять усіх полеглих у тій трагічній війні.

   

  07 травня

     

   

                                             

  07 травня

     

  Вітаємо групу ПС 43 та її куратора, Милославську Олену Володимирівну з III місцем в конкурсі на кращу студентську групу університету!
  Пишаємося вами!
  Та бажаємо всім нашим студентам здоров’я та нових звершень!!

                                             
  Ваш Факультет
                                             

   

                                             

  29 квітня

     

  28 квітня в рамках засідання вченої ради факультету відбулась зустріч з претендентом на посаду ректора Харківського національного університету Т. Є. Кагановською.

  Під час зустрічі мова йшла про актуальні проєкти, які наразі реалізуються в університеті, зокрема, роботу з ветеранами АТО/ООС, перспективи спільних проєктів у напрямку медіації та, загалом, важливу роль нашого факультету та його фахівців в умовах пандемії COVID-19. Також були підняті гострі питання щодо стану науки, необхідності підтримки та турботи про кадровий склад, покращення умов проживання студентів в наших гуртожитках тощо. Пролунали цікаві ідеї стосовно створення рекреаційної бази для викладачів та співробітників університету, а також щодо сертифікованих короткотривалих програм для усіх бажаючих поглибити свої знання в психології.

  Було визначено, що планів та перспектив багато, є над чим працювати, а також встановлено пріоритетність напрямків, що вимагають розвитку. Розмова виявилася вкрай плідною. Дякуємо Тетяні Євгенівні за цікаву та змістовну бесіду!

   

  28 квітня

    4541  
  Шановні абітурієнти, що вступають до магістратури факультету психології! 

  11 травня 2021 року розпочинається онлайн-реєстрація абітурієнтів для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу в магістратуру. Процедура реєстрації, подачі заяв та документів у розробці (будуть опубліковані на сайті після 10 травня).

  З повагою, факультет психології 

   

  27 квітня

  26.04.2021 кафедрою педагогіки  згідно з Договором про співпрацю з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди  ( № 01/07-11 від 05.04.2021) проведено семінар-практикум «Використання  активних методів навчання у системі фахової підготовки». До роботи в ньому долучились науково-педагогічні працівники  кафедри фізичного виховання Харківського національного економічного університету імені Семена  Кузнеця, кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету  та магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Семінар було присвячено поширенню досвіду використання зазначених методів науковцями у викладацькій діяльності.

   

  22 квітня

  А ось і перші подарунки нашому факультету до Дня психолога:

  Наша Єлизавета Абрамова посіла почесне І місце в рамках ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». Вітаємо її та її керівника - Анатолія Івановича Комишана!

  Але це ще не все:

  Карина Конєва отримала Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань "Загальна та соціальна психологія". Наші слова привітання Карині та її керівникові - Ірині Володимирівні Кряж!

  Сама Карина зазначає: "Я дуже вдячна за надану можливість, за участь в конкурсі. Ми розуміємо, що українська молодь має великі перспективи в науковій діяльності. Це надихає. Дуже вдячна Ірині Володимирівні Кряж та Карині Олегівні Баєвій за підтримку, за надання важливих порад та настанов щодо наукової роботи" .

  Любі наші дівчата та їх керівники! Дякуємо вам за такі цінні подарунки до Дня психолога! Бажаємо нових звершень! Нових висот! Нових наукових знахідок!

   

  21 квітня

     

  На день психолога, 23 квітня, стартує безкоштовний проект для студентів "PSΨDO 2.0" - це серія зустрічей в онлайн формі, що направлені на формування уявлення стосовно того, як обрати напрямок психології для подальшої роботи, із запрошуваними спікерами - випускниками нашого факультету.
  Також у цей день на нашій сторінці в Instagram, Telegram, TikTok та в чаті ХАСП будуть проводитися різні інтерактиви.
  Слідкуйте за оновленнями в наших соціальних мережах, скоро буде ще більше цікавого!

   

  21 квітня

     
  Шановні студенти!
  Вітаємо студентські групи та їх кураторів з призовими місцями першого етапу (на рівні факультету) в конкурсі "Краща студентська група року" університету, а саме:
  ! місце - ПС-43 (Милославська О.В.)
  2 місце - ПС-23 (куратор - Москаленко В.В.)
  3 місце - ПС-41 (куратор - Павленко В.М.)
  Ми пишаємося всіма нашими студентами!!!
  І вітаємо переможців!!

   

   

  14 квітня

     

  Ми – найкращі!!!
  Наш факультет, згідно з рейтингом журналу «Forbes Україна», увійшов в топ-10 серед найкращих структурних підрозділів університетів держави за напрямом «Соціальні науки» на основі таких показників, як: середній бал ЗНО, оцінки університету за міжнародними та національними рейтингами, кількість публікацій, кількість цитувань, індекс Гірша; інфраструктура та оцінка експертів. Ми – єдиний факультет психології України, який посів настільки високе почесне місце.
  Вітаємо всіх нас з цим визнанням! Адже це – наша спільна заслуга!
  Пишаємося! Так тримати! Наступна мета – топ-1!!!!

   

  15 квітня

     

  9 квітня 2021 року в Каразінському університеті відбулася Науково-практична конференція «Covid–19: медичні та психологічні аспекти» в онлайн-форматі, в рамках якої наші науковці взяли активну участь.

  Конференція була спрямована на широкий загал зацікавлених питаннями, пов’язаними з поширенням коронавірусної інфекції Covid–19: її діагностикою, профілактикою, станом психічного здоров’я в період пандемії тощо. До неї, зокрема, приєдналося багато студентів.

   

  08 квітня
  78749 квітня 2021 року в Каразінському університеті відбудеться Науково-практична конференція «Covid–19: медичні та психологічні аспекти» в онлайн-форматі.

  Конференція спрямована на широкий загал зацікавлених питаннями, пов’язаними з поширенням коронавірусної інфекції Covid–19: її діагностикою, профілактикою, станом психічного здоров’я в період пандемії тощо.

  Серед спікерів конференції — провідні експерти Харківщини, фахівці медичного факультету та факультету психології Каразінського університету, зокрема завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор Віра Целуйко, декан медичного факультету, професор Ігор Белозьоров, декан факультету психології, професор Надія Крейдун, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології медичного факультету, професор Тамара Міщенко, завідувач кафедри кафедри загальної та клінічної імунології та алергології, професор Тетяна Лядова, доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології медичного факультету Андрій Гайдабрус, доцент кафедри психологічного консультування і психотерапії факультету психології Віталій Федосєєв, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Майя Савіна, викладач кафедри прикладної психології Валентина Павленко, доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Діана Штриголь, доцент кафедри прикладної психології Олексій Зімовін, доцент кафедри прикладної психології факультету психології Ніна Ярош, старший викладач кафедри прикладної психології факультету психології Владислава Артюхова, доцент кафедри психологічного консультування і психотерапії факультету психології Андрій Харченко.

  Початок заходу: о 14:30.

  Конференція проходитиме на платформі “Zoom” (посилання буде оприлюднено найближчим часом) із можливістю взяти участь у дискусії. Також трансляція конференції буде на офіційному каналі Каразінського університету в ютуб.

  Кількість учасників, які зможуть приєднатися до онлайн-сесії у Zoom, обмежена. Для участі необхідно зареєструватися.

   

  28 березня

  Вітаємо Ганну Володимирівну Павленко та ії керівника - Ірину Володимирівну Кряж з успішним та блискучим захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальнісю 053 - Психологія!!!

   

  28 березня

    4151  

  До вашої уваги пропонується розклад іспитів під час екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання 1 курсу (магістри), а також - графік консультацій та перескаладань

   

  28 березня

  Дорогі студенти!
  Як ви знаєте, поки що триває навчання в дистанційному форматі, і, нажаль, бачитися наживо у нас з вами поки що немає можливості. Але ж ніщо не може зашкодити прагненню до знань наших студентів; ніщо не може завадити нашим викладачам реалізовувати стійке бажання ділитися знаннями! Тому нагадуємо, що, навіть в умовах карантинних обмежень, консультації викладачів тривають, і до вашої уваги – їх розклад із зазначенням он-лайн платформ на яких вони проводяться та посилань: кафедра прикладної психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії, кафедра загальної психології та кафедра педагогіки (слідкуйте, у розкладі ще можливі деякі зміни).

   

  19 березня

     

  УВАГА!
  Дорогі студенти!
  Шановні викладачі!
  Інформую вас, що з 22 березня факультет повністю переходить на навчання у дистанційному форматі.
  Звертаю вашу увагу на те, що у розкладі занять були зазначені он-лайн платформи їх проведення. Прошу ще раз узгодити їх актуальність.
  І на останок. Слідкуйте за інформацією на сайті щодо термінів закінчення дистанційного формату.
  І найголовніше. Бережіть себе! Будьте здорові!

  З надією на скору зустріч, декан Надія КРЕЙДУН

   

  03 березня

  Вітаємо Бондаренко Анастасію з нагородженням дипломом другого ступеня І етапу XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та з ШШШ місцем в університетському турі олімпіади з французької мови, яка проводилася серед студентів немовних факультетів!

  Пишаємося! Так тримати! Бажаємо подільших звершень!!!!

   

  24 лютого

  Вітаємо Кряж Ірину Володимирівну з успішним проведенням третього рівня акредетації освітньо-наукової програми "Психологія" !

   

  23 лютого

  Раді вітати на посаді завідувача кафедри прикладної психології Луценко Олену Львівну!

  Вступивши до нашого університету на навчання у 1990 році, Олена Львівна не розлучалася з ними не на мить. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегії та механізми психологічної адаптації особистості до умов перехідного періоду в суспільстві», науковий керівник – проф. Лактіонов О.М.
  У 2011 р. отримала наукове звання доцента. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Закономірності психологічної адаптації людини на сучасному етапі еволюції», науковий консультант – проф. Титаренко Т.М.
  Переможець XVIII обласного конкурсу «Вища школа України – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін», 2016 р.
  Стажувалася в Університеті Нортумбрії, Велика Британія, м. Ньюкасл.

  Шановна Олено Львівно! Бажаємо професійних успіхів та творчої наснаги на новому робочому місці!

   

  23 лютого

     

  До уваги студентів та випускників!

  “EU Study Days” — проєкт Представництва європейського Союзу в Україні, що надає можливість українським студентам та випускникам українських закладів вищої освіти дізнатися більше про Європейський Союз і відносини між ЄС та Україною, сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці та впровадження спільних ініціатив та є рушійною силою щодо зближення України та ЄС. (Більш детальна інформація прикріплена у додатку)

  Для участі у заходах проєкту необхідно до 23:00 1 березня 2021 року заповнити анкету 

   

  22 лютого

   
  Громадське обговорення
   
    4151  

  До вашої уваги - Проєкт освітньо-наукової програми "Психологія"

  Всіх зацікавлених осіб просимо надати зауваження та/або пропозиції на проєкт освітньо-наукової програми "Психологія" до 02 березня 2021 року.

   

  19 лютого

  Наші кураторські години

  Мабуть, на нашому факультеті проводяться найцікавіші кураторські години у світі.

  Так, група ПС-13 (куратор Яновська С.Г.) в рамках проведення зазначеного заходу відвідала виставку у художній галереї імені Генріха Семирадського "Висота":

  А от група ПС-11 (куратор Гуляєва О.В.) допомагала комунальним службам у благоустрої території університету:

  При цьому студенти ще й встигали давати інтерв`ю місцевим ЗМІ:

   

   

  16 лютого

    4151  

  Факультет запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ». Конференція відбудеться 27-28 травня 2021 року на базі факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

  Інформаційний лист

   

  01 лютого

    4171  
  Шановні студенти, які проживають в гуртожитку!
  Зверніть увагу!!!
  Коли ви повертаєтесь після карантину до гуртожитку, необхідно врахувати наступне:
  1. Студент зобов'язаний взяти довідку у сімейного лікаря про стан здоров'я (спеціальної форми довідки немає, лікар засвідчує, що у студента немає ознак простуди). Зверніть увагу! Якщо студент підписував декларацію з лікарем в Харкові (наприклад, в студентській поліклініці), тоді можна взяти довідку в нього. Якщо декларацію не підписувалася, тоді необхідно взяти цю довідку за місцем фактичного перебування. Потурбуйтеся про це, доки знаходитеся вдома й ще не їхали до Харкова.
  2. Одразу, коли студент приїжджає до гуртожитку, він має зробити відповідну позначку на вахті в журналі.
  3. Одразу необхідно надати комендантові довідку про стан здоров'я.
  До зустрічі!

   

  25 січня

     

  В рамках онлайн-марафону для абітурієнтів «Відкрий для себе Каразінський» вчора наш факультет вийшов у прямий ефір відразу на кількох он-лайн ресурсах. В ході ефіру усім зацікавленим була надана вся інформація, що стосується вступу до факультету, навчання на ньому, студентського дозвілля; крім того, випускники нашого факультету також поділилися своїм досвідом щодо життя на факультеті та після нього; ну і, звісно, було проведене ознайомлення із вкарай цікавим світом психології.

  Зазначимо, що ефір викликав неабиякий інтерес, про що свідчать високі показники переглядів на каналах YouTube та Instagram.

   

  18 січня

     
  До уваги студентів, які мають право на соціальну стипендію!

  Нагадуємо про необхідність по закінченню сесії надати до деканату заяву на призначення соціальної стипендії та документи, що підтверджують пільги.

  Зразок заяви


  Деканат

   

  12 січня

     

  До уваги магістрів-випускників 2020 року!!!
  Деканат факультету інформує про повну готовність до видачі всіх випускних документів. Видача дипломів та додатків до дипломів відбудеться 18.01 (понеділок) з 11-00 до 11-30 та 19.01 (вівторок) з 16-30 до 17-00 у фойє Північного корпусу.

   

  12 січня

     

  До вашої уваги - ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА НА 2021 – 2026 РОКИ

   

  12 січня

     

  16 січня – 7 лютого 2021 року в Каразінському університеті відбудеться день відкритих дверей у новому форматі — онлайн-марафону для абітурієнтів «Відкрий для себе Каразінський».
  Протягом чотирьох тижнів, на вікендах, буде презентовано діяльність університету (16 січня), зокрема можливості для всебічного розвитку та проведення дозвілля, а також факультетів, навчально-наукових інститутів (17, 23–24, 30–31 січня, 6–7 лютого).
  Учасники заходу отримають усю необхідну інформацію щодо освітніх програм підготовки та особливостей вступної кампанії–2021.
  Наш факультет переймає естафету 24 січня з 11-00.
  Для участі потрібен лише смартфон або будь-який інший ґаджет.
  Пряма трансляція на ютубі, у фейсбуціінстаграмі.
  Ознайомся з освітніми програмами, реєструйся та задавай питання на онлайн-марафон «Відкрий для себе Каразінський»!
  Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

   

Попередні новини

 

Ми у соцмережах

English version

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua