Факультет психології

Відкритий у 2000 році у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна став першим окремим факультетом в освітньому просторі України.

Підготовка студентів та наукових кадрів вищоі кваліфікації

Підготовка фахівців-психологів

image

 

Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Форми навчання: денна, заочно-дистанційна та заочна (друга вища освіта).
Навчальним планом підготовки психологів передбачається вивчення:
• фундаментальних дисциплін (зокрема загальна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, історія психології, вікова психологія, диференційна психологія, психодіагностика, пато- та нейропсихологія, основи психотерапії, вища математика та теорія ймовірності, анатомія, фізіологія поведінки людини та тварин);
• дисциплін соціально-гуманітарного циклу (історія України, філософія, іноземна мова, та іноземна мова за фахом);
• дисциплін практичної підготовки (педагогічна, етнічна, політична, психологія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг,  основи сексології, психологія в маркетингу та рекламі, психологія конфліктів та ін.);
• також пропонуються спецкурси за власним вибором студента.

Читати далі

     

  АНКЕТА-ЗАЯВА

  (заповнюється від руки, після чого робиться скан-копія або фото-копія та надсилається)

   

Новини

  Вельмишановні колеги!
  Дорогі студенти факультету!
  Ми завершуємо навчальний рік і розпочинаємо екзаменаційну сесію. Першу таку «незвичайну». На старті – наші четверокурсники, випускники-бакалаври. Побажаємо їм і викладачам «ні пуху»! Вони – стаціонарні першопроходьці . Хай їм і нам усім щастить!!!
  Але ми вже маємо, на мій погляд, позитивний досвід. Студенти заочної форми навчання успішно опановують «дистанційні» іспити.
  І тепер про наші справи.
  У понеділок ми спілкувались зі студентами. На мій погляд, це було продуктивне спілкування. Зустрінемось ще раз на наступному тижні.
  Третьокурсники всіх форм навчання!!!
  Курсові роботи та їх захист – це обов’язково. Комісії вимушені будуть зменшувати кількість зароблених балів.
  І наостанок, мабуть, що важлива інформація стосовно «повернення» студентів в аудиторії Університету.
  Повернення студентів пов’язане з роботою транспорту. На даний час міжміське та міжобласне сполучення в повному обсязі не введене. Тому – чекаємо.
  Офіційних наказів Університету щодо складання іспитів на даний час немає.
  У зв’язку з цим, продовжуємо працювати у дистанційному режимі.
  Як тільки з’являться офіційні роз’яснення – одразу всіх сповістимо. Читаємо інформацію на сайті, бережемо себе, бо на вкрай необхідно бути здоровими, щоб повернутися до факультету, чи то на іспити, чи то на атестаційні іспити, чи то в новий навчальний рік.
  До зустрічей… Віртуальних і РЕАЛЬНИХ!!!

  З надією на скору зустріч, Надія Крейдун, декан факультету

   

  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
  174174
  7171
  174174
  174174
  4141
  7117
  747447
  411414

   

  Актуальне:

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

  На сайті факультету розміщено бланк відповідей на питання тестового екзаменаційного завдання з курсу «Історія Харківської психологічної школи» (перескладання). Студенти заздалегідь роздруковують, або на аркуші паперу готують цей бланк (пишуть номер питання та варіанти відповідей, вказують своє прізвище та ініціали, ставлять підпис).
  09 червня о 09.00 годині на сайті факультету в розділі "Екзамени та заліки" буде відкрито питання тестових завдань. Студент на бланку відповідей ставить відмітки, що визначають правильні варіанти.
  09 червня о 09.30 студент відправляє фото аркушу відповідей з власним підписом на пошту elena.f.ivanova@gmail.com

  До уваги студентів 2 курсу (заочна форма навчання), котрі не склали залік з навчальної дисципліни "Диференційна психологія". Роботи приймаються до 04.06. включно. Роботи надсилати на пошту кафедри прикладної психології psy_applied@karazin.ua з поміткою у темі листа "для ЯРОШ Н. С."
  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  На сайті факультету розміщено бланк відповідей для екзаменаційного завдання з курсу «Історія психології». Бланк необхідно роздрукувати або виготовити від руки до екзамену, зазначити на ньому своє прізвище та ініціали, групу.
  6 червня об 11.00 годині на сайті факультету в розділі "Екзамени та заліки" буде відкрито питання тестових завдань. Студент на бланку відповідей ставить відмітки, що визначають правильні варіанти.
  Відповівши на всі запитання, підпишіть бланк, сфотографуйте його і відправите фото на адресу: namaevska@karazin.ua  до 11.45.
  Роботи, надіслані  в іншій час, розглядатися не будуть.
  Важливо: файл з фото назвати так:  «Прізвище студента.ЗПС-31».
  Тест складається з 20 завдань. Вірна відповідь оцінюється в 2 бали. Невірна – в 0 балів. Максимальна кількість балів - 40.
  Консультація до екзамену відбудеться 3 червня о 18-00 на платформі ZOOM.
  На сайті опубліковано залікове завдання з організаційного психологічного консультування

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
  На сайті факультету розміщено бланк відповідей для екзаменаційного завдання з курсу «Етнопсихологія».
  06 червня о 12.00 годині на сайті факультету в розділі "Екзамени та заліки" буде відкрито питання тестових завдань. Студент на бланку відповідей ставить відмітки, що визначають правильні варіанти.
  06 червня о 12.40 студент відправляє фото аркушу відповідей із власним підписом на пошту.
  Відповівши на всі запитання, підпишіть бланк, сфотографуйте його і відправите фото на адресу: vvmoskalenko@karazin.ua (перші дві v) до 12.45.

  Роботи, надіслані  в іншій час розглядатися не будуть.
  Тест складається зі 40 завдань. Вірна відповідь оцінюється в 1 бал. Невірна – в 0 балів. Максимальна кількість балів-40.
  Консультація до екзамену відбудеться 12 червня о 12-00 на платформі ZOOM.

  Увага!!!! ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ!
  Запрошуємо всіх старост академічних груп (денна, заочна форма навчання, друга вища) 01.06 об 11-30 (платформа Zoom) на спілкування щодо проведення заліково-екзаменаційної сесії на факультеті.
  Прошу всіх старост взяти участь.

  Декан факультету Надія КРЕЙДУН

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ!!!

  На сайті факультету розміщено графік консультацій до екзаменів у період сесії 2019/2020 н. р.

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ 1 КУРСУ!!!

  На сайті факультету розміщено графік консультацій до екзаменів у період сесії 2019/2020 н. р.

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ГРУПИ ЗПС-21

  На сайті факультету розміщено бланк відповідей на питання тестового екзаменаційного завдання з курсу «Математичні методи в психології». Студенти заздалегідь роздруковують, або на аркуші паперу готують цей бланк (пишуть номер питання та варіанти відповідей, вказують своє прізвище та ініціали,
  ставлять підпис).
  07 червня о 10.00 годині на сайті факультету в розділі "Екзамени та заліки" буде відкрито питання тестових завдань. Студент на бланку відповідей ставить відмітки, що визначають правильні варіанти.
  07 червня о 11.00 студент відправляє фото аркушу відповідей з власним підписом на пошту general_psychology@karazin.ua

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

  На сайті факультету розміщено бланк відповідей на питання тестового екзаменаційного завдання з курсу «Математичні методи в психології». Студенти заздалегідь роздруковують, або на аркуші паперу готують цей бланк (пишуть номер питання та варіанти відповідей, вказують своє прізвище та ініціали,
  ставлять підпис).
  27 червня о 09.00 годині на сайті факультету в розділі "Екзамени та заліки" буде відкрито питання тестових завдань. Студент на бланку відповідей ставить відмітки, що визначають правильні варіанти.
  27 червня о 10.00 студент відправляє фото аркушу відповідей з власним підписом на пошту general_psychology@karazin.ua

  Увага!
  Надаємо розклад іспитів під час екзаменаційно-залікової сесії 2019/2020 н.р.
  для студентів ДЕННОЇ форми навчання 4 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою – бакалавр, та 1 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою – магістр
  До уваги студентів 3 курсу філологічного факультету! На сайті розміщено завдання для заліку з дисципліни "Психологія".

  Студенти 3 курсу денної та заочної форми навчання  надсилають оформлену згідно до вимог курсову роботу та текстову презентацію або слайд-презентацію роботи одним листом на електронну адресу кафедри прикладної психології psy_applied@karazin.ua з 20 до 22 травня.

  Вимоги до електронного листа:

   - в полі "Тема" написати: КР_Прізвище І.Б. 
   - назва файлу з курсовою роботою: КР_Прізвище 
   - назва файлу з презентацією: КР_Прізвище_през
  Приклад оформлення:
  тема листа: КР_Іванова А.А.
  назва файлу з курсовою роботою: КР_Іванова
  назва файлу з презентацією: КР_Іванова_през

  Увага!

  Надаємо розклад іспитів під час екзаменаційної сесії 2019/2020 навч. року для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання

   

  02 червня

     

  04-07 червня 2020 року – відбір дисциплін із запропонованого переліку шляхом безпосереднього анкетування студентів 1 та 2 курсів (за допомогою сервісу Google Forms). У анкеті студентам необхідно вказати три дисципліни  у порядку їхньої привабливості для себе. 

   

  19 травня

     

  14 – 15 травня 2020 року на кафедрі педагогіки факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна відбулась Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція: «Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті». Конференцію організовано й проведено з використанням платформи ZOOM.
  Науковий захід організовано відповідно до Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки у рамках проекту «Новітні психолого-педагогічні технології навчання».
  У конференції взяли участь 138 осіб серед яких почесні гості, представники української наукової спільноти (18 докторів наук, професорів та 32 кандидати наук, доценти), науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, молоді науковці, аспіранти (16), вчителі загальноосвітніх шкіл, студенти (25).
  Українські учасники наукового форуму представили 28 закладів вищої освіти 6 коледжів і технікумів, а також 8 закладів загальної середньої освіти з різних регіонів.
  Серед іноземний учасників – представники Литви та Нігерії.
  На Конференції панувала творча атмосфера, яка сприяла обміну науковими досягненнями, ознайомленню з актуальними напрямами наукових досліджень з проблем компетентнісного підходу в сучасній освіті, встановленню творчих контактів між вченими.

   

  05 травня

     

  ВІТАЄМО!!!!

  Яворовську Любов Миколаївну,

  Баліцьку Анастасію Романівну

  із другим місцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» з темою «Відношення молодих жінок до поняття «Кохання»

   

  24 квітня

  Сьогодні на факультеті пройшов День відкритих дверей в онлайн-форматі. До вашої уваги - запис цієї події:

   

  24 квітня

  Дякуєму усім, хто брав участь у святкуванні нашого найголовнішого свята!!!

  Це було неперевершено, яскраво, незабутньо!!!!!

   

  23 квітня

    45641  

  Вельмишановні колеги!
  Дорогі студенти факультету!
  Приміть найщиріші вітання з нагоди нашого професійного свята – Всеукраїнського Дня психолога!
  Ми всі впевнені, що наша професія – найкраща, бо тільки нам відкривається найцікавіший у світі феномен – Душа людини!
  Натхнення, творчості, прагнення до нових знань щиросердно бажаю вам!
  Ми планували по-іншому зустріти цей день, 23 квітня. У нас було багато задумів, але…
  Але, ми впевнені,  - все попереду! Все буде! І в рік 20-річчя нашого факультету ми ще раз відсвяткуємо наше професійне свято.
  Ми вдячні вам, високоповажні колеги, за відданість своїй професії, за майстерність і постійне прагнення поділитись своїми знаннями з нашими найкращими студентами. Всі викладачі факультету пишаються нашим студентством – майбутніми фахівцями-психологами. Ми радіємо успіхам наших випускників, завжди слідкуємо за їх професійним зростанням. Ми чекаємо в Університеті на нашому факультеті майбутніх психологів!
  Зі святом! Будьмо здорові!
  Будемо вірні своїй професії – найкращій у світі!

  З повагою, ваш факультет

  17 квітня

     

  Вельмишановні колеги!

  Любі наші студенти!

  Дорогі майбутні студенти!

  Щиро вітаємо вас із Великоднем!

  Нехай ваші душі будуть наповнені радістю та натхненням! Нехай удача супроводжує всі ваші справи! Нехай здійснюються всі ваші мрії!

  Здоров`я, терпіння, віри та сподівання!!!

  Зі Святом!!!!

  Деканат

  16 квітня

     

  Увага!!!!!

  У п`ятницю, 24 квітня о 10-00 наш факультет проводить онлайн-день відкритих дверей.

  Для того, щоб взяти участь у даному заході, необхідно лише встановити додаток Zoom на комп`ютер або смартфон, та приєднатись до конференції.

   

  15 квітня

     
  Шановні колеги!!!
  Нагадуємо. що 14 травня на нашому факультеті відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ» 
  Прийом тез продовжено до 20 квітня.
  Чекаємо на Вашу участь та сподіваємося на плідну співпрацю!!! 
  Якщо у Вас є питання, пишіть на електронну адресу конференції: pedagogka1850@gmail.com

  Інформаційний лист

   

  23 березня

    4144141  

  Шановні студенти!

  У зв’язку з тим, що доцент Яворовська Л.М. знаходиться на
  лікарняному, її тимчасово замінює доцент Гімаєва Ю.А. Після виходу з
  лікарняного доц. Л.М. Яворовська продовжить виконувати свої обов’язки у
  повному обсязі.

  Завідувач кафедри загальної психології Олефір В.О.

   

  23 березня

     

  Дорогі друзі!

  Поточна ситуація із впровадженням карантинує досить складною для багатьох нас. Проте наші викладачі можуть дати ряд порад, які дозволять вам максимально ефективно протистояти негативному впливу пандемії. Читати далі

   

  03 березня

     

  04.03.20 в 14.30 на кафедрі прикладної психології відбудеться методологічний семінар ОСОБИСТІСНІ ДИСПОЗИЦІЇ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ. Доповідач Павленко Г.В.

   

  28 лютого

  ВІТАЄМО!!! ПИШАЄМОСЬ!!!

  Всіляких гараздів нашим колегам:

  Яновській Світлані Германівні,

  Севост`янову Павлу Олександровичу,

  які стали кандидатами психологічних наук

  І ще раз вітаємо доктора педагогічних наук

  Жукову Оксану Анатоліївну!!!

   

  20 лютого

     

  Сьогодні, 20 лютого 2020 року, шості роковини кривавих подій на Майдані під час Революції Гідності. Цього дня, 6 років тому, Україна пережила найтрагічніший етап Революції гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

  Події на Інститутській стали останнім переломним моментом Революції Гідності, після яких режим Януковича розгубив залишки своєї підтримки. Так, вдень 20 лютого про свій перехід на бік протестувальників повідомили правоохоронці Львівської області та співробітники СБУ Закарпатської області. Крім того, цей день став початком кінця Партії регіонів — одними з перших про вихід з неї заявили тодішній керівник КМДА Володимир Макеєнко і голова Вінницької ОДА Сергій Татусяк, а в наступні кілька днів — ще десятки «регіоналів».

  Ми пам`ятаємо...

   

  19 лютого

     

  Вітаємо учасників І туру Всеукраїнської олімпіади з психології!!!!

   

  16 лютого

  ВІТАЄМО!!!

  Кочаряна Олександра Суреновича - із присвоєнням почесної медалі "Іван Франко";

  Невоєнну Олену Анатоліївну - з врученням Грамоти за високий професіоналізм та компетентність, багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, та підготовку висококваліфікованих фахівців.

  Факультет вами пишається і бажає творчого натхнення, яке б привело вас до ще більш вагомих успіхів!!!

   

  14 лютого

     

  Вітаємо всіх закоханих!!!

   

  12 лютого

     

  Для обговорення пропонується Навчальний план на 2020-2024 рр. (денна та заочна форми) підготовки за за третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 05 - Соціальні і поведінкові науки, спеціальність 053 - Психологія (проект)

  Завантажити його можна в розділі аспірантура або за посиланням

   

  07 лютого

  257
   

  19 лютого о 15-00 в ауд. 450
  відбудеться І етап Всеукраїнської  студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (теоретична та прикладна психологія).
  Запрошуємо всіх бажаючих студентів І (2-4 курс) та ІІ освітніх рівнів навчання перевірити свої знання!!!
  Початок реєстрації о 14-30. Чекаємо на вас!

  Оргкомітет

   

  29 січня

  12219 лютого 2020 року в Каразінському університеті відбудеться традиційний День відкритих дверей.

  У межах заходу заплановано зустріч керівництва університету, деканів та представників приймальної комісії зі вступниками та їхніми батьками. Абітурієнти отримають усю необхідну інформацію щодо програм підготовки, діяльності факультетів, особливостей вступної кампанії.

  Початок заходу: о 10:00

  Місце проведення: майдан Свободи, 4, головний корпус університету, 2-й поверх, ауд. 2-49

   

  29 січня

    4561  

  ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
  Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції:
  «Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті»

  Докладніше

   

  29 січня

     

  ВІТАЄМО!

  ЖУКОВУ Оксану Анатоліївну
  із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня
  доктора педагогічних наук та бажаємо успішного
  втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в
  професійному зростанні й у майбутніх наукових
  пошуках! Нехай підґрунтям Вашого щасливого
  особистого життя і плідної професійної діяльності
  буде лише міцне здоров’я та удача, натхненна думка
  та щирі почуття й підтримка родини і колег!

  Колектив факультету психології

   

  28 січня

  УВАГА!!!

  ГРАФІК
  складання екзаменів з комісією  для студентів,
  які не з’явились на іспити без поважних причин
  (склад комісії створено наказом ректора від 14.01.2020р. № 0210-05/040 відповідно до п. 5.3.6.14. Положення про організацію освітнього процесу)

   

  ПІБ
  викладача

  Дисципліна

  День

  Час

  Ауд.

  1 курс
  бакалавр

  Москаленко В.В.

  Загальна психологія. Вступ до психології

  30.01

  12.00

  442

  Домановський С.М.

  Історія України

  04.02

  13.00

  442

  2 курс

  Невоєнна О.А.

  Експериментальна психологія та практикум з психології

  04.02

  10.00

  437

  3 курс

  Іванова О.Ф.

  Проективні методи дослідження особистості

  31.01

  11.00

  442

  Луценко О.Л.

  Психодіагностика

  29.01

  13.00

  442

  4 курс

  Федосєєв В.А.

  Основи психотерапії

  30.01

  10.00

  437

  1 курс
  магістр

  Іванова О.Ф.

  Гендерна психологія

  05.02

  10.00

  442

   

   

  09 січня

  41411413 січня 2020 року в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка проходитимуть урочисті заходи з нагоди випуску магістрів денної та заочної форм навчання Каразінського університету, зокрема відбудеться нагородження кращих випускників пам’ятними медалями та святковий концерт.

  За традицією випускників привітають ректор університету, академік Віль Бакіров і запрошені почесні гості. Під час урочистостей із мотиваційною промовою перед випускниками виступить власник і президент групи DCH, член Наглядової ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, почесний доктор Каразінського університету Олександр Ярославський.

  Він є постійним партнером і меценатом університету. Зокрема завдяки його допомозі було встановлено пам’ятники трьом нобелівським лауреатам, придбано доступ до електронної бібліотеки оксфордського університетського видавництва “Oxford University Press”.

  Початок заходу: об 11:00

  Місце проведення: вул. Сумська, 25, Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка

  Магістри-психологи, збираємося біля входу до ХНАТОБ з 10-00, де слід отримати запрошення у Яновської Світлани Германівни. Отримати мантії можна 10 січня з 1-00 до 13-00 в аудиторії 441.

   

  03 січня

     

  До уваги студентів!!!
  Для об’єктивного призначення рейтингових балів студентам навчання за держзамовленням надати документи про досягнення у навчальній та науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності
  з 26.12.2019  по  10.01.2020
  оголошується прийом документів, що підтверджують досягнення студентів
  Члени комісії, відповідальні за перевірку документів, що підтверджують досягнення студентів у діяльності:
  науковій – Літвякова Вероніка, тел. 0507389820
  громадській –  Швець Катерина, тел. 0508229233
  спортивній – Закутня Інна, тел. 0996249509
  Голова комісії – Коркоць Оксана Іванівна, ауд. 438
  Надаються оригінали документів та їх копії згідно п. 5.16 Правил призначення і виплати стипендій

  Документи, які перевірили відповідальні, надавати до ауд. 438 з 13.30 до 15.30

   

  27 грудня

  Напередодні Новорічних свят, студентським активом факультету психології була провела акція під лозунгами "В Новий рік без тютюнопаління" та "Без диму життя солодше".Акція пройшла успішно: студенти охоче обмінювали цигарки на солодощі.

   

  26 грудня

     

  Цього року до Золотого фонду наукових та дипломних робіт факультету включено наступні кваліфікаційні дослідження:

  1. Гільченко Олена Вікторівна. Характеристика робочого середовища та особистісні ресурси як предиктори вигорання та залученості у роботу. Науковий керівник – професор В.О.Олефір.

  2. Іванова Альона Ігорівна. Екологічні установки як предиктори проекологічної поведінки. Науковий керівник – професо І.В.Кряж.

  3. Калюжна Олена Володимирівна. Зв’язок гендерних характеристик улюблених казок з особливостями статево-рольової ідентичності у дівчат. Науковий керівник – доцент Н.М.Терещенко.

  4. Латиш Марина Олександрівна. Особливості взаємозв’язку рефлексивності та життєстійкості у осіб з інвалідністю. Науковий керівник – доцент О.В.Милославська.

  5. Любенко Катерина Юріївна. Особливості сприйняття соціального оточення дівчатами-підлітками з інтернет-адикцією. Науковий керівник – доцент Є.В.Фролова.

  6. Парфьонова Таїсія Володимирівна. Взаємозв’язок особистісних характеристик та ефективності вирішення логічних задач. Науковий керівник – професор І.В.Кряж.

  7. Тихонова Ольга Андріївна. Особливості батьківського відношення до дітей з особливими потребами. Науковий керівник – доцент Н.П.Крейдун.

  Вітаємо!!! Пишаємось!!!

   

  23 грудня

     

  21 грудня 2019 року в Каразінському університеті за ініціативи Студентської ради відбувся V Каразінський благодійний зимовий бал.

  Цей захід об’єднав усю університетську родину: членів Наглядової ради, адміністрацію, викладачів, студентів, працівників, випускників і друзів Каразінського.

  Відкрив бал виступ Каразінського оркестру з основною музичною темою фільмів про чарівника Гаррі Поттера. І гості одразу ж поринули у казкову новорічну атмосферу.

  Головною метою заходу був збір коштів на придбання обладнання для дитячого відділення кардіохірургії Інституту загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева Національної академії наук України.

  Учасників заходу дивували різноманіттям танцювальних та вокальних номерів. У залі лунали музичні композиції “Some people”, “O sole mio”, а на паркеті студенти вражали майстерним виконанням вальсу, румби, танго.

  «Родзинкою» свята стали хореографічні постановки понад 60 пар дебютантів, які протягом місяця старанно готували танцювальні номери під керівництвом досвідчених хореографів: Анастасії СоломахиВладислава СядристогоАнастасії ВискребенцевоїМиколи ЯнковськогоІгоря ЛамекаАнастасії Бойко.

  Наприкінці вечору ректор, академік Віль Бакіров висловив подяку студентському декану Даніелі Даас, усім студентам, які виступали, за їхній талант, красу, вишуканість і добрі серця, а також тим, хто долучився до благодійної місії заходу.

  Після завершення офіційної частини балу гості могли насолоджуватися неформальною бесідою й танцями, сфотографуватися біля тематичної фотозони.

   

  23 грудня

     

  На факультеті відбувся захист магістерських кваліфікайійних робіт. Вітаємо новоспечених психологів-магістрів!!!

   

  23 грудня

     

  Напередодні Нового року та Різдва Христова студенти факультету психології відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Гармонія". Традіційно інтерактивний театр факультету "Долонька щастя" представив новорічну виставу для маленьких вихованців. Підлітки та юнаки взяли участь в роботі  майстер-класу "Новорічна ялинка мрій". Наприкінці благодійної акції всі вихованці Центру отримали корисні та солодкі подарунки від студентів та співробітників факультету

   

  18 грудня

     

  До вашої уваги - наша нова рубрика - ФОТОВИСТАВКА «НЕЙМОВІРНО, ЦЕ – НАШІ ВИКЛАДАЧІ!»

   

  16 грудня

     

  Вітаємо Євдокімову Руслану, студентку групи ПС-43, з перемогою в конкурсі з української мови П.Яцика.

   

  12 грудня

     

  11.12.2019 відбулися звітно-виборчі збори факультeту психологіі

  В ході засідання було обрано новий склад студ.ради:

  Голова студ.ради - Швeць Катeрина, 3 курс

  Заступник голови - Богдановський Сeргій, 3 курс

  Сeкрeтар - Драгниш Анна, 1 курс


  12 грудня

  10 грудня 2019 року в Каразінському університеті в межах всесвітньої акції «16 днів проти насильства» з ініціативи факультету психології і кафедри фізичного виховання та спорту, за організаційної підтримки навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності управління якості освіти відбувся тренінг фізичної та психологічної протидії усім формам насильства «Я можу дати відсіч».

  У заході взяли участь майстер спорту міжнародного класу з фрі-файту, призер чемпіонату світу з кік-джитсу, чемпіон України з фрі-файту Антон Бланк та майстер спорту міжнародного класу, перший чемпіон світу зі змішаних єдиноборств ММА в історії України Ата Атдаєв. Вони провели для учасників майстер-клас, під час якого змоделювали різноманітні ситуації та способи захисту.

  Завершальною частиною заходу був тренінг з протидії впливу та насильству, який проводила заступник декана з виховної роботи факультету психології, старший викладач Світлана Яновська, під час якого учасники опановували навички профілактики та протидії різним формам психологічного насилля.

  Захід завершився проходженням тесту тренування реакції на психологічний напад та спільним обговоренням правильних варіантів дій.

   

  02 грудня

  Студенти та викладачі факультету психології приєднались до проведення соціальної акції "16 днів проти насильства". Міжнародна спільнота щорічно підтримує цю акцію. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу активізують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради об’єднуючої мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному регіоні соціальний простір, вільний від насильства.

  Заходи в межах акції було розпочато серією тренінгів «Молодь за гендерну рівність».

   

  29 листопада

  ВІТАЄМО!
  ВИГРАНКУ
  Тетяну Василівну

  із успішним захистом кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  та її наукового керівника в.о. завідувача кафедри,
  кандидата педагогічних наук, доцента
  ЖУКОВУ
  Оксану Анатоліївну

  Це результат старанності й завзятості, працьовитості й самовіддачі, сили волі і твердості духу!
  Зичимо Вам, шановні колеги,
  подальших успіхів і досягнень у науковій та професійній діяльності, реалізації всіх творчих задумів!

   

  24 листопада

  УВАГА!

     

  З понеділка, 25 листопада, усі заняття - за розкладом!

   

  21 листопада

  Оприлюднено результати екзамену з Англійської мови (ступінь магістр)

     

  Натисніть на зображення, щоб збільшити

   

  22 листопада

  21 листопада студенти 2 курсу відвідали комунальний заклад "Пісочинський ліцей "Мобіль" Пісочинської селищної ради", де взяли участь у майстер-класі, проведеному практичним психологом Оленою Олександрівною Сіренко.

   

  21 листопада

  Оприлюднено результати екзамену з Загальної психології (ступінь магістр)

     

  Натисніть на зображення, щоб збільшити

   

  21 листопада

     

  У рамках реалізації проекту 2.11. «Новітні психолого-педагогічні технології навчання» Стратегії розвитку Каразінського університету 2019-2025 проводиться  студентський круглий стіл :
  «ЕФЕКТИВНЕ НАВЧАННЯ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ЧИ ВИКЛАДАЧА»
  З метою покращення рівня дискусії учасникам заходу пропонується підготувати матеріали за темою «Університет моєї мрії» за однією з наступних форм:

  1. есе (1 сторінка);
  2. презентація (до 10 слайдів);
  3. відеоролик (тривалість до 3 хв.) тощо.

  Найцікавіші, актуальні та оригінальні виступи будуть рекомендовані до видання у вигляді тез-доповідей та розміщені в депозитарії університету.
  Заявки на участь (ПІБ, факультет, назва доповіді та її форма), відеоролики, презентаціїабо есе (за наявності) надсилати до 3 грудня 2019 на електронну адресу nalivajko2017@gmail.com  
  Учасники круглого столу отримають сертифікати про участь!!!
  Чекаємо на Вас!
  Засідання круглого столу відбудеться 5.12.2019 в конференц-залі ЦНБ
  (9 поверх, Головного корпусу) о 12.00

  Модератори круглого столу:

  НАЛИВАЙКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ               

  ДРУГАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

   

  18 листопада

     

  День самоврядування на факультеті психології!!!

  докладніше

   

  17 листопада

     

  Дорогі наші студенти!!!

  Вельмишановні працівники факультету!!!

  Майбутні першокурсники!!!

  Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента! Нехай студентське завзяття, студентський погляд на життя буде з нами поряд усе життя, адже ми - Каразинці!

  З Днем народження, рідна Alma Mater!

  Навіки Слава нашому університету!

  В нашому Каразинсьському здійснюються всі мрії!

   

  16 листопада

     

  16.11.2019 до Дня народження рідної Alma Mater - наші "зелені" подарунки. Працівники і студенти факультету у Ботанічному саду саджали манчжурський клен та шовковицю.

  Після роботи можна і попоїсти

     

   

  15 листопада

     

  Сьогодні на факультеті був дуже насичений день: окрім цікавої конференції для професіоналів відбулася і перша зустріч профорієнтаційного клубу для старшокласників.  Факультет підготував для учасників і свій сюрприз - абсолютно безкоштовно новітнє видання психологічного щоденника, за допомогою якого легко освоювати корисні навички - конструктивного спілкування, розпізнавання брехні і самообману, пізнання себе та інших і ще багато іншого.  Впевнені, що розробка факультету, яка стала результатом роботи не тільки наших викладачів, але і студентів, припаде до смаку і юним психологам)

   

  15 листопада

     

  На факультеті пройшов перший день Міжнародної науково-практичної конференції "ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ"

  Незабаром чекайте на розгорнутий фотозвіт. А поки що до вашої уваги - дистанційний доклад академіка Максименка Сергія Дмитровича

     

   

  15 листопада

     

  Вітаємо перший курс, виступ якого було відзначено як самий гуманний та людяний!! Психологи кращі! Наш Х фактор - душевність та повага до людини! 

   

  12 листопада

    4561  

  13 листопада  (середа) 2019 року о 14.30, в ауд.4-50 відбудуться звітно-виборні збори профспілкової організації факультету психології
  Порядок денний:

  1. Звіт про роботу голови профбюро факультету психології з лютого 2015 по грудень 2019 рр.
  2.  Про вибори профбюро, голови профбюро та його заступників;
  3. Про вибори делегатів на звітно-виборну конференцію первинної профспілкової організації ХНУ імені В. Н. Каразіна.
  4. Про делегування представника профспілкової організації факультету психології до складу комітету ППО ХНУ імені В. Н. Каразіна
  5. Запрошуються всі члени профспілки.

    

   12 листопада

      

    

   07 листопада

   15-16 листопада 2019 року

   Міжнародна науково-практична конференція

   "ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ"

   Докладніше

    

   31 жовтня

   30 жовтня на факультеті психологія відбулася екскурсія для вихованців освітнього простору Гравітація.
   Діти мали змогу дізнатися історію факультету, посвілкуватися зі студентами та викладачами, побути досліджуваними та пройти декілька цікавих та інформативних діагностичних методик, та навіть відвідати студентський буфет!

    

   24 жовтня

      

   НЕЗАБУТНЬО!!!! ФЕЄРИЧНО!!!! ЯСКРАВО!!!!

   Вітаємо наш перший курс із блискучим виступом на конкурсі "Alma Mater"!!!

      

    

   21 жовтня

      

   23 ЖОВТНЯ О 15.30 

   ВЕЛИКА АКТОВА ЗАЛА ГОЛОВНОГО КОРПУСУ
   НАШ ПЕРШИЙ ЗАПАЛЮЄ!
   ФЕЄРИЧНО, РАДІСНО, З ВЕЛИКИМ НАТХНЕННЯМ!
   ПРИХОДЬ, ВБОЛІВАЙ! 

    

   16 жовтня

   Сьогодні на факультеті відбувся методологічний семінар кафедри загальної психології «Деякі питання методології сучасних неекспериментальних досліджень у поведінкових науках (на прикладі психології)». Доповідач - проф. Олефір В.О.

   На семінарі було обговорено наступні питання:

   • Використання моделювання структурними рівняннями у психології.
   • Аналіз підходів до моделювання структурними рівняннями.
   • МСУ та висновок про причинно-наслідковий зв’язок.
   • Суть ефектів медіації та модерації при моделюванні латентних психологічних змінних.
   • Недоліки  p < 0,05.
   • Розмір ефекту та методи розрахунку необхідного розміру вибірки для вказаної потужності.

   Учасники семінару отримали рекомендації щодо використання комп’ютерних програм для вирішення власних дослідницьких завдань з використанням методів моделювання структурними рівняннями.

   Подія викликала неабиякий інтерес, і семінар відвідали вчені не тільки з Харкова, а й з інших міст України.

    

   09 жовтня

      

   10 листопада 2019 року в Каразінському університеті відбудеться традиційний День відкритих дверей.

   У межах заходу заплановано зустріч керівництва університету, деканів та представників приймальної комісії зі вступниками та їхніми батьками. Абітурієнти отримають усю необхідну інформацію щодо програм підготовки, діяльності факультетів, особливостей вступної кампанії.

    

   09 жовтня

   Сьогодні на факультеті психології відбулася звітно-виборна конференція профспілкової організації студентів.
   В ході конференції було обрано новий склад профбюро:
   Закутня Інна Віталіївна - голова профбюро факультету;
   Розумна Марія Вікторівна – заступник голови профбюро;
   Абовян Ліана Андроніківна – профорг 1 курсу;
   Корнєва Діана Віталіївна - профорг 2 курсу:
   Єрохін Роман Русланович – профорг 3 курсу;
   Мороз Юліана Олександрівна - профорг 4 курсу;
   Фільчакова Аліса Сергіївна – профорг 5 курсу;
   Герасімова Романа Сергіївна – профорг 6 курсу.
   Вітаємо нових профспілкових лідерів факультету психології!

    

   09 жовтня

      

   В рамках проведення Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Фрідтйофа Нансена в Україні в 1921-1922 роках на факультеті буде проходити засідання секції "Соціальне та психологічне благополуччя в історичному контексті"

   Час: 11.10.2019 о 10-00

   Місце: факультет психології, ауд. 450

   Запрошуємо всіх бажаючих

    

   09 жовтня

      

   «Деякі питання методології сучасних неекспериментальних досліджень у поведінкових науках (на прикладі психології)»
   Методологічний семінар кафедри загальної психології

   Дата:

   16 жовтня

   Час:

   14.30

   Місце проведення:

   Свободи 6, північний корпус, аудиторія 450

   Почніть з ідеї.  Потім оберіть метод.
   – Л. Вілкінсон (1999)

   Вчені Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна завжди були у мейнстримі наукових розвідок.  Дослідники факультету психології першими в Україні почали використовувати моделювання структурними рівняннями (МСУ)  для вирішення складних наукових завдань у полі психологічних досліджень.
   На семінарі ми запрошуємо до обговорення наступних питань:

   • Використання моделювання структурними рівняннями у психології.
   • Аналіз підходів до моделювання структурними рівняннями.
   • МСУ та висновок про причинно-наслідковий зв’язок.
   • Суть ефектів медіації та модерації при моделюванні латентних психологічних змінних.
   • Недоліки  p < 0,05.
   • Розмір ефекту та методи розрахунку необхідного розміру вибірки для вказаної потужності.

   Учасники семінару отримають рекомендації щодо використання комп’ютерних програм для вирішення власних дослідницьких завдань з використанням методів моделювання структурними рівняннями.

    

   08 жовтня

    
    

   Вітаємо наших дівчат з перемогою у конкурсі швидких екороликів #EcoShortFilms на ZeroWasteFest!!! Даша Бистрік, Анастасія Федоренко, Старчева Інна, Нестерова Наталія - так тримати!

    

   08 жовтня

    
    

   У вересні 2019 року доцент кафедри загальної психології Ігор Кочарян разом із колегами з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського університету імені Бориса Грінченка відвідав найбільший виш острову Сардинія – Університет Кальярі (Італія). Українські психологи відвідали факультет психології, педагогіки та філософії та зустрілися з деканом Лореданою Лукареллі та Головою Відділу міжнародної співпраці Донателлою Петретто.
   У ході обговорення італійські колеги висловили щиру зацікавленість щодо можливих кроків у встановленні домовленостей про співпрацю, обмін науково-педагогічним та дослідницьким досвідом. Знайомство викликало щирий інтерес щодо науково-практичних досліджень, які проводяться в університетах України, зокрема на факультеті психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З’ясувалось, що актуальні проблеми українських освітян дуже знайомі і сардинським колегам, зокрема ті, що стосуються публікацій у наукометричних виданнях, внесених до бази SCOPUS.
   У свою чергу, українська сторона презентувала свої напрямки науково-практичної роботи. Ігор Кочарян передав до факультетської бібліотеці університету Кальярі авторську монографію: "Система радості".
   Варто зазначити, що сардинці дуже дивувались тому факту, що ми, гості, працюємо в різних містах, але попри це маємо спільні проекти та активно підтримуємо міжвузівську співпрацю. Для них це не властиво – з материковими колегами та й з колегами на самому острові вони зустрічаються лише декілька разів на рік на великих конгресах, але не більше того. Що, своєю чергою, вразило та здивувало нас. Лоредана та Донателла поцікавились відстанню між Харковом та Києвом, і почувши про майже 450 км, щиро і майже розгублено запитали, чи це не є перешкодою. У відповідь ми жартували, що без проблем подолали відстань між Києвом та Кальярі, тому межі України – це взагалі цілком здоланні відстані.
   Звісно, обговорили і важливе для нас питання: чи готові італійські колеги до обміну досвідом та подорожей до України, на що отримали позитивну відповідь. Тож, сподіваємось на подальші продуктивні кроки назустріч один одному».

    

   08 жовтня

    
    

   Знайомтесь: наш заступник декана з наукової роботи кандидат педагогічних наук, доцент Наливайко Олексій Олексійович

    

   23 вересня

    
    

   Увага!!!!

   26 вересня о 14-00 в аудиторії 450 відбудуться збори трудового еолективу, в рамках яких буде заслухано звіт декана про роботу факультету у 2018/2019 навчальному році
   Для ознайомлення пропонується проект рішення загальних зборів трудового колективу факультету психології

    

   23 вересня

    
    

   21 вересня наш факультет взяв участь в акції «Ніч науки» та гостинно приймав усіх охочих глибше пізнати себе та навколишній світ. До уваги відвідувачів пропонувалися такі секції як "Digital діагностика", "Дізнайся про свій IQ", "Читай себе та інших", "Розкрий себе", "Створи себе" та "Відкрий себе". Слід відзначити, що робота секцій нашого факультету на зазначеному заході викликала неабиякий інтерес з боку відвідувачів: цікавість проявили усі - від малих діточок до найбільш зрілих людей.

    

   12 вересня

    
    

   12.09 в студeнтському клубі “KARAZIN STUDENT HALL” відбулася традиційна посвята у студeнти факультeту психологіі, організована студeнтським самоврядуванням, на якому були присутні куратори академічних групп та адміністрація факультету. 

   Пeршокурсники мали змогу ближчe познайомитись із студeнтським активом факультeту, дізнатися основні напрямки роботи самоврядування, вeсeло провeсти час. Родзинкою цьогорічної посвяти студентів став квест по соціальним мережам університету та факультету .


   31 серпня

    
    

   Професорсько-викладацькому складу факультету психології
   Учбово-допоміжному персоналу факультету психології
   Студентам факультету психології
   Першокурсникам факультету психології

   Дорогі друзі!!!

   Прийміть найщиріші вітання з Днем знань!!!
   Нехай кожен день нового навчального року буде для всіх нас щасливим, радісним, творчим!!!

   Вельмишановні викладачі факультету!!!

   Здоров’я, терпіння, радісного спілкування зі студентами, успішних наукових пошуків, щастя вашим домівкам!!!

   Любі наші студенти!!!

   Нехай кожен день нового навчального року відкриває для вас нові сторінки книги знань та наукових сподівань, які, віримо, - неодмінно виповняться! Студентського завзяття, успіхів, ефективного спілкування!!!

   Дорогі першокурсники!!!

   Вітаємо вас у дружній родині факультету! Впевнені, попереду найцікавіші сторінки вашого життя. Успіхів, відмінних оцінок, нових друзів!!!

   З Днем знань!!!

   Ваш факультет

    

    

 

Попередні новини

 

Ми у соцмережах

English version

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua